19.10.2005

Cisco Clinical Connection Suite tuo lisätehoa hoitoprosesseihin

Cisco Systems laajentaa terveydenhuollon Medical Grade Network -ratkaisuaan uudella Cisco Clinical Connection Suite -sovelluskokonaisuudella. Clinical Connection Suitessa yhdistyy neljä integroitua toiminnallisuutta: hoitajakutsu, potilaan voinnin seuranta, paikannuspalvelu ja hoitotiimin tiedonvaihtoratkaisu. Näiden uusien toimintojen avulla terveydenhoitoyksikön henkilökunta voi tehostaa potilaan hoitoa tuomalla hoidossa tarvittavat tiedot ja resurssit nopeasti sinne, missä niitä kulloinkin tarvitaan.

”Tähän mennessä IT-ratkaisut eivät ole vastanneet potilaan hoidossa tarvittavia tiedonvälityksen tarpeita. Cisco Medical Grade Network yksinkertaistaa ja nopeuttaa terveydenhuoltoyksiköiden tiedonkulkua. Näin saadaan potilaille parempaa hoitoa alhaisemmin kustannuksin”, sanoo Ciscon yritysmarkkinoinnin johtaja Pierre-Paul Allard.

Cisco Clinical Connection Suite -ratkaisu perustuu tietoverkkoon, joka kykenee datan, puheen ja kuvan yhtäaikaiseen välitykseen. Ratkaisu mahdollistaa potilaskutsun liittämisen kannettaviin päätelaitteisiin, reaaliaikaisen potilaan voinnin seurannan, tietojen jakamisen hoitotiimin kesken sekä resurssien, kuten esimerkiksi hoitolaitteiden ja lääkäreiden, paikantamisen.

Hoitajakutsusovellus mahdollistaa reaaliaikaiset ilmoitukset esimerkiksi potilaan tai hoitohenkilökunnan sijainnista joko langallisen tai langattoman lähiverkon välityksellä.

Potilasseurantasovellus puolestaan mahdollistaa demografisen datan ja tärkeiden potilastietojen välittämisen reaaliaikaisesti mihin tahansa langalliseen tai langattomaan päätelaitteeseen. Potilasseurannan ansioista hoitajat eivät ole sidottuja tiettyyn hoitopisteeseen, vaan saavat tiedot potilaan voinnista paikasta riippumatta.

Paikannuspalvelu käyttää langattomien lähiverkkojen (WLAN) teknologiaa sekä radiotunnistusteknologiaa (RFID) sairaalan resurssien paikantamiseen. Palvelun avulla voidaan paikantaa reaaliaikaisesti hoitolaitteiden ja henkilöresurssien sijaintitiedot, sekä näin säästää aikaa ja ehkäistä laitteiden hävikkiä. Paikannusratkaisua voidaan käyttää apuna myös seurattaessa potilaan hoitoprosessin etenemistä eri hoitopisteissä.

Hoitotiimin tiedonvaihtoratkaisu mahdollistaa nopeat palaverit henkilökunnan ja erikoislääkäreiden kesken, kuten kokous- ja videopalaverit, joissa potilaan hoitoon liittyvää ajantasaista tietoa voidaan jakaa hoidosta vastaavan tiimin kesken. Tämä nopeuttaa diagnoosien tekoa ja tehostaa hoitoa tuomalla oikeat tiedot ja osaavat henkilöt reaaliaikaiseen yhteyteen keskenään.

Alkuperäinen englanninkielinen tiedote:
http://newsroom.cisco.com/dlls/2005/prod_101105.html

Lisätietoja:
Cisco Systems Finland Oy, puh. 0204 7061
Lahja Björn, myyntipäällikkö, lahja.bjorn@cisco.com

###

Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO), maailman johtava internet-järjestelmien toimittaja, on jo 20 vuotta toiminut alan vastuullisena suunnannäyttäjänä tuottaen innovatiivisia avainteknologioita ja tuotteita. Tietoa Ciscosta löydät osoitteesta http://www.cisco.com ja http://www.cisco.fi ja viimeisimmät uutiset osoitteesta http://newsroom.cisco.com. Ciscon laitteet Euroopassa toimittaa Cisco Systems International BV, Cisco Systems, Inc.:in täysin omistama tytäryhtiö.