12.12.2005

Cisco Application Networking Services (ANS) parantaa yritysten liiketoimintasovelluksista saatavaa lisäarvoa

Cisco Systems on julkistanut sovellusverkkopalvelut-konseptin, joka vastaa asiakkaiden kasvavaan tarpeeseen lisätä yhteistoimintaa sovellusten ja tietoverkkojen välillä. Hyödyntäessään Cisco ANS:ää IT-organisaatiot parantavat sijoitetun pääoman tuottoa (ROI) lisäämällä kriittisten liiketoimintasovellusten suorituskykyä, laskemalla ylläpitokustannuksia sekä parantamalla IT:n joustavuutta. Cisco ANS on ydinosa suurille yrityksille ja julkishallinnolle tarkoitettua Cisco Service Oriented Network Architecture (SONA) -arkkitehtuuria. ANS mahdollistaa IT-ympäristön evoluution kohti Ciscon lähivuosien Intelligent Information Network (IIN) -visiota.

Yritykset ja organisaatiot käyttävät yhä enenevässä määrin IT-sovelluksia organisaation läpäisevien ydinliiketoimintaprosessiensa parantamiseen. Tällöin haasteeksi muodostuvat nopeasti monimutkaistuva IT-ympäristö, konsolidoinnin tarve, uudet verkkoon kohdistuvat tietoturvauhat, lisääntyvät integraatiokustannukset sekä tarve toimittaa kaikille käyttäjille optimoitu sovellussuorituskyky paikasta riippumatta. Perinteiset ratkaisumallit, kuten sovelluskohtaiset erillisjärjestelmät sekä räätälöinti- ja integrointihankkeet, ovat lisänneet järjestelmien monimutkaisuutta ja kustannuksia ja tuoneet mukanaan monia haasteita. Cisco ANS vastaa näihin haasteisiin tuomalla olemassa oleviin yritysjärjestelmiin sovellusten skaalautuvuutta sekä helpottamalla sovellusten saatavuutta ja integrointia.

”Cisco auttaa asiakkaitaan saavuttamaan paremman IT-järjestelmän käyttöasteen sekä parantamaan IT-investointiensa tuottavuutta. Ciscon sovellusverkkopalvelut tehostavat liiketoimintasovellusten käyttöönottoa, toimintaa ja käytettävyyttä kautta koko organisaation. Näin saadaan kasvatettua IT-järjestelmän avulla koko organisaation tuottavuutta”, Ciscon tuotekehitysjohtaja Charles Giancarlo kertoo.

”Suomalaiset yritykset ja organisaatiot ovat vahvasti tehostaneet toimintaansa ja varmistaneet kilpailukykyään hyödyntämällä IT-sovelluksia liiketoimintaprosessien parantamisessa. Suomessa ollaan siten edelläkävijöitä monella alueella kuten esim. pankkipalveluissa. SONA optimoi yritysten ja julkishallinnon IT-palveluiden reaktionopeutta liiketoiminnan tuomiin haasteisiin, ja parantaa täten kilpailukykyä. Ciscon sovellusverkkopalvelut osana SONA:a auttavat etenkin suuria yrityksiä ja julkishallintoa, joilla asiakaspalvelu keskittyy aina sinne missä asiakkaat ovat”, Cisco Systems Finland Oy:n toimitusjohtaja Pasi Mäenpää toteaa.

”Yhdistämällä sovellukset, tallennusratkaisut, palvelimet, tietoturvan ja verkon Ciscon SONA antaa asiakkaillemme selkeän kehyksen koko IT-ympäristönsä kehittämiseen. Samalla se osoittaa, miten verkon rooli kaikki osa-alueet yhdistävänä tekijänä tulee jatkossa kasvamaan. Sovellusverkkopalvelut tuovat välitöntä hyötyä selainpohjaisten palveluiden käyttäjille ja mahdollistavat esimerkiksi tiedostopalveluiden keskitetyn, suorituskykyisen hyödyntämisen myös etäpisteissä. Tämä säästää aikaa ja vaivaa. Nämä ovat ratkaisuja, jotka voidaan ottaa heti käyttöön ja jotka kehittyvät jatkossa Ciscon älykkään ja sovellustietoisen verkon, Intelligent Information Network -teknologiastrategian mukana”, kertoo Cisco Systems Finland Oy:n tekninen johtaja Jaakko Hyttinen.

Alkuperäinen englanninkielinen tiedote:
http://newsroom.cisco.com/dlls/partners/news/2005/pr_prod_12-06.html?CMP=ILC-001

Lisätietoja:
Cisco Systems Finland Oy, puh. 0204 7061
Tomi Jalonen, tietoliikenneasiantuntija, tomi.jalonen@cisco.com

###

Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO), maailman johtava internet-järjestelmien toimittaja, on jo 20 vuotta toiminut alan vastuullisena suunnannäyttäjänä tuottaen innovatiivisia avainteknologioita ja tuotteita. Tietoa Ciscosta löydät osoitteesta http://www.cisco.com ja http://www.cisco.fi ja viimeisimmät uutiset osoitteesta http://newsroom.cisco.com. Ciscon laitteet Euroopassa toimittaa Cisco Systems International BV, Cisco Systems, Inc.:in täysin omistama tytäryhtiö.