01.07.2005

Älykkään tietoverkon tuorein vaihe tuo verkkoon sovellusten välisen turvallisen kommunikoinnin

Cisco Systems on julkistanut uuden sovellustietoisen verkon (Cisco Application-Oriented Networking, AON) teknologian. Sen tuo tietoverkkoon älykkyyden, jonka myötä verkko kykenee paremmin ymmärtämään liiketoimintasovellusten välistä kommunikointia ja siten tehostamaan organisaatioiden tiedonhallintaa ja päätöksentekoa. Julkistus on tuorein vaihe Ciscon älykkäiden tietoverkkojen (Intelligent Information Network, IIN) strategiassa.

Ciscon uudentyyppinen sovellustietoinen verkkoteknologia ymmärtää tietoverkossa liikkuvien datapakettien sijaan verkossa tapahtuvaa sovellusten välistä sanomaliikennettä, kuten esimerkiksi ostotilauksia, sijoitustapahtumia tai kuljetusmääräyksiä. Uusi teknologia tukee Ciscon älykkään tietoverkon strategiaa, ja on ensimmäinen verkkoon upotettu, älykäs sanomien reititysjärjestelmä, joka integroi sovellustason sanomaliikenteen, sen näkyvyyden ja tietoturvan verkon rakenteisiin.

“Yrityksen tietoverkon funktio on muuttumassa. Kevyen perustoiminteisen viestintäjärjestelmän sijaan siitä on tulossa yrityksen hermokeskus, 'Enterprise Nervous System'. Tämä vaatii verkolta samankaltaista älyä kuin sovelluksiltakin. Sovellusten toimintalogiikan painolasti siirtyy verkon tasolle tämän ohjatessa ja muuntaessa sanomia sekä tarjotessa muita asiaan kuuluvia toimintoja”, sanoo tutkimuslaitos Gartnerin Vice President Roy Schulte.

Toisin kuin erillisratkaisut, Ciscon sovellustietoinen verkkoteknologia (AON) hyödyntää tietoverkon älyä ja kattavuutta ja tarjoaa reaaliaikaista näkyvyyttä liiketoimintaprosesseihin, mahdollistaen nopean reagoinnin toimintaympäristön muutoksiin. Teknologian käyttöönotto ei vaadi muutoksia olemassa oleviin sovelluksiin, eikä kallista ohjelmistoräätälöintiä tai järjestemäintegrointia. Näin se vähentää tietoverkon kustannuksia ja monimutkaisuutta, nopeuttaa sovellusten käyttöönottoa ja tehostaa muutosten hallintaa.

Tänään julkistettu Ciscon AON-tuoteperhe sisältää moduulit datakeskusten Catalyst 6500 -sarjan kytkimiin sekä sivukonttorien ISR-monipalvelureitittimiin. Ciscon AON-teknologia pohjautuu yhteistyöhön ICT-alan johtavien kumppaneiden, kuten IBM ja SAP, kanssa. Yhdessä nämä yhtiöt auttavat asiakkaita hallitsemaan paremmin liiketoimintasovelluksensa ja -prosessinsa tietoverkkoon sulautettujen ratkaisujen avulla. Tukeakseen sovellustietoisten verkkoratkaisujen käyttöönottoa Cisco ja sen teknologiakumppanit tarjoavat koko käyttöprosessin elinkaaren kattavat tukipalvelut.

Cisco julkisti älykkäiden tietoverkkojen IIN-strategiansa vuonna 2003. Sen ensimmäinen vaihe kattaa data-, puhe- ja videoyhteyksien integroinnin yhteen verkkoon. Toinen vaihe lisää tähän konvergoituun verkkoon verkon, tallennus-, palvelin- ja tietoturvatoimintojen virtualisoinnin. Nyt esiteltävä sovellustietoinen verkko, AON, esittelee strategian kolmannen vaiheen, jossa älykkäät verkkojärjestelmät tehostavat liiketoimintasovellusten tiedon välitystä, kulkua ja näkyvyyttä sekä tietoturvaa.

Lisätietoja Ciscon sovellustietoisen verkon AON-ratkaisuista löytyy osoitteesta http://www.cisco.com/go/AON.

Alkuperäinen englanninkielinen tiedote:
http://newsroom.cisco.com/dlls/2005/prod_062105.html?CMP=ILC-001

Lisätietoja:
Cisco Systems Finland Oy
Lauri Toropainen, tietoliikenneasiantuntija
Puh. 0204 7061
lauri.toropainen@cisco.com

Reijo Mäkipää, tietoliikenneasiantuntija
Puh. 0204 7061
reijo.makipaa@cisco.com

###

Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO), maailman johtava internet-järjestelmien toimittaja, on jo 20 vuotta toiminut alan vastuullisena suunnannäyttäjänä tuottaen innovatiivisia avainteknologioita ja tuotteita. Tietoa Ciscosta löydät osoitteesta http://www.cisco.com ja http://www.cisco.fi ja viimeisimmät uutiset osoitteesta http://newsroom.cisco.com. Ciscon laitteet Euroopassa toimittaa Cisco Systems International BV, Cisco Systems, Inc.:in täysin omistama tytäryhtiö.