07.11.2005

Vuoteen 2008 mennessä Euroopasta puuttuu jopa puoli miljoonaa tietoverkkojen syväosaajaa. Suomessa tämä vaje on 15,9 prosenttia, mikä on yli Euroopan keskiarvon. Vaje asettaa haasteita teknologian hyödyntämiselle, Euroopan ja yksittäisten maiden kilpailukyvylle ja talouskasvulle. Luvut selviävät Cisco Systemsin tutkimuslaitos IDC:llä teettämästä Euroopan laajuisesta Skills Survey -tutkimuksesta.

Ciscon Skills Survey -tutkimus selvitti tietoverkko-osaajien kysyntää ja tarjontaa Euroopassa aikavälillä 2004–2008. Keväällä 2005 toteutettu tutkimus kattoi tietoverkkojen osaamisen sekä tietoverkkojen syväosaamisen, kuten IP-puheratkaisuihin, langattomaan tietoverkkoon ja tietoturvaan liittyvät taidot. Tutkimuksessa haastateltiin puhelimitse yli 950 tietohallintojohtajaa 31 Euroopan maasta, ja lisäksi aineistona käytettiin mm. Eurostatin, ILO:n, OECD:n ja Euroopan maiden omaa kansallista tilastotietoa.

Tällä hetkellä tietoverkkojen syväosaamisen vaje on Euroopassa 8,1 prosenttia eli noin 160 000 osaajaa. Suomessa vaje on nyt 7,1 prosenttia, ja Suomi on 11. sijalla Euroopassa 31 tutkitusta maasta.

Vuoteen 2008 mennessä osaamisvaje on Euroopassa keskimäärin 15,8 prosenttia, jolloin tietoverkko-osaajien kysyntä ylittää selkeästi tarjonnan. Suomessa tietoverkkojen syväosaamisen vaje on 15,9 prosenttia. Lähes kuudentoista prosentin osaamisvaje tarkoittaa, että Suomesta puuttuu vuonna 2008 noin 5 300 tietoverkko-osaajaa. Tämä pudottaa Suomen 13. sijalle.

”Tietoverkkojen merkitys lisääntyy jatkuvasti, mutta niiden hyödyntäminen on vielä alkuvaiheessaan. Jotta tietoverkoista saadaan kaikki irti, tarvitaan osaamista ja osaajia. Skills Survey -tutkimuksen valossa mikään Euroopan maa ei ole vuonna 2008 tietoverkko-osaajien riittävyyden suhteen hyvässä tilanteessa, mikäli toimenpiteisiin ei ryhdytä. Suomi on tällä hetkellä monissa kansainvälissä vertailussa kärjessä kilpakyvyssä ja koulutuksessa, mutta myös toisensuuntaisia signaaleja on jo nähtävissä. Olemme menettäneet asemiamme esimerkiksi EU:n menestysindikaattorissa. Tietoyhteiskunnan kehitys vaatiikin Suomessa toimia niin yksityiseltä kuin julkiselta sektorilta”, kertoo Cisco Systems Finland Oy:n toimitusjohtaja Pasi Mäenpää.

Osaamisvajeen merkitystä lisää se, että 60 prosenttia haastatelluista organisaatioista kertoi käyttävänsä verkkoa tukemaan liiketoimintaprosessejaan sekä kommunikointiin asiakkaiden, kumppaneiden ja alihankkijoiden kanssa. Lisäksi 89 prosenttia organisaatioista oli sitä mieltä, että tietoverkkojen merkitys kasvaa tulevaisuudessa.

Haastatelluista yrityksistä 70 prosenttia koki tietoturvataitojen merkityksen korostuvan tulevaisuudessa. Haastatelluista 69 prosenttia uskoi langattoman tietoverkko-osaamisen tärkeyden kasvavan ja 57 prosenttia IP-puheratkaisuihin liittyvien taitojen kasvattavan merkitystään tulevaisuudessa. Yli 50 prosenttia organisaatioista koki tarvitsevansa tulevaisuudessa monipuolisia, myös oman organisaationsa liiketoiminnan hallitsevia osaajia.

Tutkimukseen vastanneista 950 tietohallintojohtajasta joka kolmas oli palkannut tietoverkkoasiantuntijoita viimeksi kuluneen vuoden aikana. Heistä puolet koki oikeiden osaajien löytämisen vaikeaksi. Eri aloista telecom-sektorin yritykset kokivat oikeiden osaajien löytämisen vaikeimmaksi.

Koko Euroopan tasoisia syitä osaamisvajeen syntymiseen arvioidaan olevan tietotekniikan mittava hyödyntäminen Euroopassa, sähköisen liiketoiminnan nopea kasvu ja tarpeeseen verrattuna vähäinen koulutustarjonta.

Cisco on vahvasti mukana panostamassa tietoverkko-osaamisen turvaamiseen Euroopassa ja myös Suomessa Cisco Networking Academy -ohjelman kautta. CNAP-ohjelma auttaa opiskelijoita saavuttamaan ne työelämän taidot, joita tämän päivän Internet-taloudessa tarvitaan. Koulutus tapahtuu joko alueellisissa tai paikallisissa oppilaitoksissa.

Lisätietoja ohjelmasta löytyy osoitteesta http://www.cisco.com/go/netacad.

Lisätietoja:
Cisco Systems Finland Oy, puhelin 0204 7061
Pasi Mäenpää, toimitusjohtaja, pasi.maenpaa@cisco.com

IDC:n tutkimuksesta tekemän white paper -raportin voi tilata:
BNL EuroRSCG, Laura Lemmetti, laura.lemmetti@eurorscg.fi

###

Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO), maailman johtava internet-järjestelmien toimittaja, on jo 20 vuotta toiminut alan vastuullisena suunnannäyttäjänä tuottaen innovatiivisia avainteknologioita ja tuotteita. Tietoa Ciscosta löydät osoitteesta http://www.cisco.com ja http://www.cisco.fi ja viimeisimmät uutiset osoitteesta http://newsroom.cisco.com. Ciscon laitteet Euroopassa toimittaa Cisco Systems International BV, Cisco Systems, Inc.:in täysin omistama tytäryhtiö.

Cisco Skills Survey -tutkimuksen metodologia

Cisco Systems teetti informaatioteknologia- ja telekommunikaatioalan tutkimuslaitos IDC:llä Euroopan laajuisen tutkimuksen, jossa kartoitettiin tietoverkko-osaajien kysyntää ja tarjontaa Euroopassa vuonna 2008. Tutkimus selvitti tietoverkko-osaajien kysyntää ja tarjontaa Euroopassa 31 maassa aikavälillä 2004–2008. Tutkimus kattoi tietoverkko-osaamisen sekä tietoverkkojen syväosaamisen, kuten IP-puheluihin, langattomaan verkkoon ja tietoturvaan liittyvät taidot.

Tutkimuksen piirissä olleet maat:

  • Vanhat EU:n jäsenmaat: Itävalta, Belgia, Tanska, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Irlanti, Italia, Alankomaat, Portugali, Espanja, Ruotsi ja Iso-Britannia.
  • Vasta liittyneet EU-maat: Tsekki, Kypros, Viro, Unkari, Latvia, Liettua, Puola, Slovakia ja Slovenia
  • EFTA-maat: Norja ja Sveitsi
  • Keski-Euroopan EU:n ulkopuoliset maat: Bulgaria, Kroatia, Romania, Venäjä, Turkki ja Ukraina.

Tutkimuksessa haastateltiin puhelimitse yli 950 tietohallintojohtajaa seuraavilta sektoreilta: valtion hallinto, telecom, terveydenhoito, koulutus ja muut yritykset. Vastaajista 36 prosenttia edusti yli 1000 työntekijän organisaatiota. Loppuosa haastatelluista edusti tasaisesti erikokoisia organisaatioita. Lisäksi tutkimuksessa käytettiin aineistona mm. Eurostatin, ILO:n, OECD:n ja Euroopan maiden omaa kansallista tilastodataa.