16.02.2006

Ciscon tietoturvastrategia – vastustuskykyiset verkot – pohjautuu kolmeen elementtiin: tietoturvan integroitiin jokaiseen verkon komponenttiin, erilaisten tietoturva- ja verkkokomponenttien yhteistoiminnallisuuteen ja tietoturvan parempaan mukautuvuuteen jatkuvasti muuttuvien uhkien maailmassa. Tietoturva on jatkuva prosessi ja Ciscon uusimmat tuotejulkistukset tarjoavat taas uusia mahdollisuuksia tietoturvan parantamiseen.

Viime keväänä julkistettu ASA 5500 -tuoteperhe oli Ciscon vastaus kasvavalle UTM-markkinoille (Unified Threat Mitigation). Suomessa yritysten koko on verrattain pieni ja siksi täällä on erityistä kiinnostusta tietoturvan yleiskoneille, joihin integroituu monenlaisia palveluita ja jotka ovat hinnaltaan kilpailukykyisiä. Julkistusvaiheessa ASA-tuoteperheeseen oli mahdollista integroida Ciscon tunnetut palomuuri-, VPN- ja IPS- teknologiat. Uusien julkistusten myötä ASA-tuotteissa on mahdollista laajentaa etäkäyttömahdollisuuksia SSL VPN -ominaisuuksilla ja parantaa tietoturvaa integroimalla laitteeseen Trend Micron palkittuja tietoturvapalveluita.

Cisco on käyttänyt tietoturvastrategiassaan termiä anti-x kuvaamaan erilaisia verkossa tehtäviä sisällön ja haittaohjelmien suodatuspalveluita. Nyt julkistettu CSC-palvelumoduuli (Content Security and Control) tarjoaa innovatiivisen tavan toteuttaa anti-x-palveluita ASA-laitteessa. Näihin palveluihin kuuluvat Trend Micron virustorjunta, erilaisten vakoilu- ja haittaohjelmien torjunta, sähköpostien spam-suodatus, salasanojen "kalasteluyritysten" eli phishing-yritysten torjunta sekä http-liikenteen URL-suodatus ja sisällön tarkistus.

Aikaisemmin näiden palveluiden toteuttaminen on vaatinut erilliset ympäristöt, mikä on rajoittanut niiden käyttöönottoa erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Kun nämä palvelut voidaan integroida yhteen laitteeseen yhdessä perinteisten palomuuri- ja etäkäyttöratkaisujen kanssa ja kun vielä palveluiden hallinta on helppoa yhdestä graafisesta liittymästä, puhutaan todellisesta tietoturvan yleiskoneesta. Suurempien yritysten ja organisaatioiden tarpeita huomioiden ASA-laitteiden anti-x palvelut on toki mahdollista liittää myös osaksi Trend Micron kokonaishallintajärjestelmää.

Vastustuskykyinen verkko ei ole enää koosta kiinni!