10.10.2005

- laajasti hyödynnettävät WLAN-toteutukset edellyttävät suunnitelmallisuutta ja teknistä tietotaitoa

IBM:n, Ciscon sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n yhteistyönä toteuttama WLAN-kokeilu osoitti, että uudet langattomat
tietotekniikka- ja viestintäratkaisut voivat osaavasti toteutettuina auttaa terveydenhuollon hoitohenkilökuntaa työssään ja lisätä työn tuottavuutta sekä tarjota potilaille hoitokokemusta parantavia lisäpalveluja.

Osana laajempaa terveydenhoidon tietotekniikan muutosohjelma Tech Horizonia IBM suunnitteli ja toteutti Ciscon kanssa HUS:n toimintapiiriin kuuluvassa HYKS:in Peijaksen sairaalassa WLAN-verkkopilotoinnin. Kokeilussa puhe- ja dataliikenne hoidettiin IP-tekniikkaan perustuvia langattomia päätelaitteita käyttäen. Kokemuksia kerättiin myös kiireisissä hoitotoimissa tarvittavien sairaalalaitteiden ja henkilöstön WLAN-paikantamisesta sekä mahdollisuuksista tarjota potilaille langattomat Internet-yhteydet tietoturvaa vaarantamatta.

IBM:n ja Ciscon asiantuntijat ratkaisivat yhteiskäyttöisille verkoille asetettavat tiukat toiminnan katkeamattomuuden ja tietoturvan vaatimukset jakamalla WLAN-toteutus useaan virtuaaliseen aliverkkoon. Toisistaan eristettyinä ne palvelivat vain omia käyttötarkoituksiaan - yksi langattomilla IP-puhelimilla toteutettua puheenvälitystä, toinen sairaalan tieto-järjestelmien käyttöä kannettavilla PDA-laitteilla ja tietokoneilla. Yksi aliverkoista määriteltiin käytettäväksi ulospäin suuntautuvien Internet-yhteyksien varalle.

Toteutustavan ansiosta yksittäisen palvelun raskaimmatkaan dataliikennemäärät eivät häirinneet verkon muita osia. Toiminnan jatkuvuus varmistettiin verkon tehostetulla valvonnalla sekä palvelutasojen priorisoinnilla. Yhteyksien suojaamisessa ja pääsynvalvonnassa verkkoon hyödynnettiin kunkin päätelaitteen tukemia turvaratkaisuja.

"Harkittaessa WLAN-tekniikan käyttöönottoa on hyvä muistaa, miten monenlaista lisäarvoa ratkaisutoimittajien tekniset asiantuntijat tarjoavat. Jo varhaisimmissa verkon suunnitteluvaiheissa tarvitaan paljon tietotaitoa esimerkiksi yhteyksien ja sähkönsyötön varmistamisesta. Mahdollisiin järjestelmän toimintaan vaikuttaviin yksittäisiin vikakohtiin on myös varauduttava ja yhteensopivuusongelmia ehkäistävä jo ennalta. Näissä kaikissa osaavat yhteistyökumppanit ovat avuksi, mahdollistaen asiakkaan tarpeiden kasvaessa myös järjestelmän kivuttoman laajentamisen", kertoo pilottihankkeen toteutuksesta IBM:llä vastannut Kimmo Kaskikallio.

"Verkko ja tekniikka eivät rajoita erilaisten päätelaitteiden käyttöä, vaan kuhunkin tarpeeseen voidaan valita paras mahdollinen laite. Esimerkiksi IP-puhelimet eivät häiritse herkkiä potilaan hoidossa käytettäviä sairaalalaitteita, joten ne ovat turvallisia käyttää. Langattomien lähiverkkoratkaisujen avulla monet potilaiden jo sähköisessä muodossa olevat hoitotiedot voidaan siirtää lähelle hoitotapahtumaa, eli sinne missä tietoa tarvitaan ja uutta tietoa tuotetaan. Näin moninkertaisen kirjaamisen tarve vähenee ja hoitotyö nopeutuu sekä helpottuu", myyntipäällikkö Lahja Björn teknologiaratkaisun tarjoaja Cisco Systems Finland Oy:stä arvioi saatuja kokemuksia.

"Pilotti osoitti selvästi, että langattomat ratkaisut toimivat hyvin sairaalaympäristössä ja että niille on selvä tarve. Samat perus-WLAN-ratkaisut sopivat kaikkiin testaamiimme käyttötarkoituksiin. Erillisiä WLAN-saarekkeita ei kannata perustaa vaan pikemminkin rakentaa eri tarkoituksiin sopivaa perusinfrastruktuuria", tietojärjestelmäpäällikkö Into Laine Peijaksen sairaalasta sanoo.

Lisätiedot:
IBM: Viestintäosasto, puh. (09) 459 5900, e-mail: ibmficom@fi.ibm.com
Cisco Systems: Lahja Björn, myyntipäällikkö, puh. 040 521 9695, e-mail: lahja.bjorn@cisco.com
HUS: Into Laine, tietojärjestelmäpäällikkö, puh. 040 510 3803, e-mail: into.laine@hus.fi

Tietoa IBM:stä
IBM on maailman suurin tietotekniikkayritys, joka on jo 90 vuoden ajan auttanut yrityksiä niiden liiketoiminnan kehittämisessä. IBM tarjoaa tietotekniikkaratkaisuja, huolto-, asiantuntija-, konsultointi- ja koulutuspalveluita sekä laitteistoja ja ohjelmistoja, jotka yhdessä auttavat asiakkaita hyötymään sähköisen liiketoiminnan ja on demand -aikakauden monista mahdollisuuksista. Lisätietoja IBM:stä www.ibm.com/fi ja yhtiön langattomista ratkaisuista www.ibm.com/industries/wireless/index.jsp

Tietoa Cisco Systems:stä
Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO), maailman johtava Internet-järjestelmien toimittaja, on jo 20 vuotta toiminut alan vastuullisena suunnannäyttäjänä tuottaen innovatiivisia avainteknologioita ja tuotteita. Tietoa Ciscosta löydät osoitteesta http://www.cisco.com ja http://www.cisco.fi ja viimeisimmät uutiset osoitteesta http://newsroom.cisco.com. Ciscon laitteet Euroopassa toimittaa Cisco Systems International BV, Cisco Systems, Inc.:in täysin omistama tytäryhtiö.

Tietoa Tech Horizonista
Terveydenhoidon tietotekniikan muutosohjelma Tech Horizonissa testataan uusia terveydenhoitoa tehostavia it-ratkaisuja. Tietotekniikan toimittajat tarjoavat paketoituja ratkaisuja, joita testataan tiiviillä aikataululla.

11.-12.10.2005 Helsingin Wanhassa Satamassa järjestetään Tech Horizon Expo, jossa on esillä uusia hankkeita ja jossa voi kuulla huhtikuun seminaarissa sovittujen pilottien kokemuksista. Tech Horizonin järjestää IR Innovation kumppaninaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS.