Joulukuu, 2000

PDF Pdf-versio

"Kun Kemin ja Haaparannan väliset puhelut välittyvät perinteisesti Helsingin ja Tukholman kautta, niin nyt ne välittyvät suoraan näiden kahden kunnan välillä."
Seppo Ahola, projektipäällikkö, Ruotsinsuomalaisten kansankorkeakoulu  

Internet-puhelut Kemin, Tornion ja Haaparannan yhteisessä alueverkossa Suomen ja Ruotsin Meri-Lapissa käynnistettiin vuoden vaihteessa mielenkiintoinen ja edistyksellinen alueverkkohanke, joka heti alkuvaiheessa tarjoaa Internetin välityksellä mm. puhelin- ja tiedonsiirtopalveluja lähes 10000:lle alueen kuntalaiselle. Samalla verkko toimii opetus- ja kuntatoimen tukena ja teknologisena testipetinä houkutellen alueelle uusia yrittäjiä.

Kemin ja Tornion kaupungit ja Kemi-Tornio Ammattikorkeakoulun kuntayhtymä Suomessa sekä Haaparannan kunta ja Ruotsinsuomalaisten kansankorkeakoulu Ruotsissa käynnistivät yhteistyön alueellisen tietoverkon rakentamiseksi vuosituhannen vaihtuessa. Hankkeen tavoitteiksi asetettiin projektipäällikkö Seppo Aholan mukaan alueen kuntien sisäisten ja keskinäisten toimintojen tehostaminen, palvelujen parantaminen sekä tietoliikennekustannuksissa säästäminen.

Tässä kahden valtakunnan välisessä, Internet-pohjaisessa tietoverkossa välittyvät datan lisäksi myös puhelut. "Kun Kemin ja Haaparannan väliset puhelut välittyvät perinteisesti Helsingin ja Tukholman kautta, niin nyt ne välittyvät suoraan näiden kahden kunnan välillä", Ahola toteaa. Verkon on tarkoitus jatkossa tukea alueen kehitystyötä monella eri sektorilla mm. opetus- ja kuntatoimessa, parantaa kuntalaisten palveluja sekä edistää alueen elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia.

"Kuntien toimintaedellytysten parantamisen lisäksi hankkeen tavoitteena on tulevaisuudessa palvella koko Suomen ja Ruotsin välistä puhelin-ja dataliikennettä", Seppo Ahola Ruotsinsuomalaisten kansankorkeakoulusta kiteyttää.

Pilotoinnin kokemusperäistä tietoa hyödynnetään jatkossa mm. tarjoamalla taloudellisia puhelinratkaisuja alueen elinkeinoelämän käyttöön.

Puhelinliikenne Internetiin

Hanke käynnistyi puhelinliikenteen tuomisella Internet-verkkoon. Palvelu on toteutettu Cisco Systemsin AVVID (Architecture for Voice and Video Integrated Data) -arkkitehtuuriin pohjautuvilla ratkaisuilla ja sen on toimittanut Cygate Networks.

"Oikealla reseptillä toteutettuna IP-puhe voi tuottaa alueellemme kokonaan uusia toimialoja sekä tukea myös uusmedia-alan sisältötuotantoa", Seppo Ahola toteaa. "Olemme iloisia saadessamme olla mukana Kemi-Tornio-Haaparanta yhteistyössä ja siitä, että Ciscolla on mahdollisuus olla mukana kehittämässä kuntien alueverkkoja alan uusimmalla tekniikalla. Hankkeesta hyötyvät selkeästi kaikki osapuolet", toteaa Kristian Nieminen Cisco Systems Finland Oy:stä.

Mahdollistaa myös uusien IT-palvelujen kehitystyön

Uusi edistyksellinen alueverkko mahdollistaa myös tietoverkko-operaattoreiden ja IT-laitetoimittajien uusien tuotteiden kehitystoiminnan. Uusia prototyyppejä ja tuotteita voidaan testata reaaliympäristössä. Tällä tavoin turvataan tietoverkon tekninen kehitys ja palvelutarjonnan monipuolistaminen tulevaisuudessa. "Pilotointiprojektien suunnittelussa käytetään apuna koko alueen resursseja", Seppo Ahola vakuuttaa.

Huomio sisältöihin ja palveluun

Myös kuntalaisille tarjottavien palvelujen tasoon panostetaan lisäämällä uusmedia-alan sisältötuotantopalvelujen tarjontaa verkossa. Asiaa varten on koottu monesta eri alojen asiantuntijoista koostuva yhteistyöverkosto, joka kattaa ainakin Suomen ja Ruotsin välisen tietoverkon, tietoverkko-operaattorit, IT-laitetoimittajat, alueen yritykset, oppilaitokset ja sisällöntuottajat.

Yhteistyö avaa Kemin kaupungin atk-päällikkö Reijo Konun mukaan mahdollisuudet uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen ja testaamisen reaaliympäristössä. Hän korostaa, että alueellisen tietoverkon hyödyntämisestä uusiin käyttötarkoituksiin voi kuntien kannalta tulla merkittäviä kustannussäästöjä.

"Valtakunnallisestikin edistyksellisen paikallisverkon hyödyntäminen on nyt todellisuutta. Ja tämä uusi osaaminen muodostuu jatkossa Kemi-Tornio-Haaparanta -alueen tiedolliseksi pääomaksi", Reijo Konu tähdentää.

Kemi-Tornion Ammattikorkeakoulun atk-päällikkö Markku Koivumaan mielestä uudet tuoteideat vaativat toteutuakseen myös digitaaliteknisen alan panostusta tuotekehitykseen. "Myös digitaaliteknisen alan yritysten toimintamahdollisuuksien parantaminen alueella on tärkeää, Markku Koivumaa muistuttaa.