Kevät, 2001

Kainuun alueverkko aloitti toimintansa keväällä 2001. Kymmenen kuntaa jakavat nyt toisilleen asiantuntemustaan ja resurssejaan. Kuntalaiset hyötyvät entistä tehokkaammista terveys- ja koulutuspalveluista. Lisäksi kuntien kilpailukyky kasvaa uusien kansalaispalveluiden, koulutusmahdollisuuksien ja etätyöpaikkojen myötä.

Kainuun kunnanjohtajat käynnistivät alueverkkohankkeen kansainvälisenä EU-projektina vuonna 1998. Kunnanjohtajien yhteistyön ansiosta alueverkon telelääketieteen palvelut ovat jo käytössä ja uusia palveluja rakennettaan portaittain lähikuukausina.

"Alueverkko kasvattaa Kainuun kilpailukykyä. Myös yritykset voivat kuntien tapaan laajentaa toimintaansa verkkossa operaattorin avulla. Pidämme tärkeänä Paltamossa, että kunnat ovat saavuttaneet yhteisen tahtotilan, jonka avulla kunnat voivat tehdä monia asioita yhdessä. Suurimpina alueverkon kehitysaskeleina ovat kuntien väliset koulutus- ja terveyspalvelut", Paltamon kunnanjohtaja Arto Laurikainen sanoo.

Koulutusta ja terveyspalveluita

Nopeat DSL-tietoliikenneyhteydet tehostavat yritysten toimintaa ja tarjoavat ihmisille valinnanvapautta palveluissa. Yrityksissä hyödynnetään yhä useammin videoneuvotteluja. Useissa Kainuun kunnissa on jo käytössä videoneuvottelulaitteistot, joiden avulla voidaan neuvotella tai kouluttaa verkon kautta. Muun muassa Internet-pohjainen verkko-osaajia kouluttava Cisco Networking Academy -ohjelma on käynnistetty Kainuun alueverkossa. Tässä yhteistyötä tekevät Edukai, ammattikorkeakoulu, Paltamon viestintälukio ja etälukio.

Paltamon viestintälukion rehtori Raili Kemppainen pitää yhtenäistä alueverkkoa tärkeänä. "Cisco Networking Academy mahdollistaa paikallisen tietoliikennekoulutuksen ja kouluttaa tietotekniikan osaajia. Alalla on suuri tarve saada ammattilaisia ja meillä on tarjota voimavaroja, jota kouluttaa. Kainuun alueverkolla on fyysisesti tärkeä merkitys suurten etäisyyksien poistajana mutta myös psykologisesti alueverkko tekee mahdolliseksi monia uusia asioita", Raili Kemppainen kuvailee.

Alueverkon kansalaispalvelut mahdollistavat myös uusia nopeampia terveyspalveluita. Esimerkiksi telelääketieteen projekti on edennyt on niin, että röntgenkuvat ja laboratoriotulokset voidaan varastoida sähköiseen keskusvarastoon. Jo nyt Kainuun alueella toimivat lääkärit voivat lähettää terveysasemalta röntgenkuvat ja laboratoriotulokset keskussairaalaan turvasähköpostia hyödyntäen. Alueverkon sisäinen tietoturvallinen sähköpostijärjestelmä luo mahdollisuudet lähettää uusimman standardin mukaista turvapostia.

Tietoturvallisuuden huipputeknologiaa

Kainuun alueverkko on sisäinen tietoliikenneverkko, joka ulottuu kaikkiin Kainuun kuntiin, joita ovat Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Puolanka, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi, Vuolijoki ja Vaala, ja Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiirin kuntayhtymään (KASS). Alueverkon toteuttajana on ollut Kajaanin puhelinosuuskunta sekä Cygate Networks. Verkon rakentamisessa on käytetty Cisco Systemsin ATM-pohjaista siirtoteknologiaa, joka mahdollistaa myös puhelinliikenteen siirtämisen alueverkkoon.

Alueverkon sisäinen liikenne on nopeaa, koska sitä ei yhdistetä Kainuun ulkopuolelle. Siitä on yksi liittymäpiste Internetiin ja ulkoisiin yhteyksiin kuten pankkeihin. Alueverkko on tietoturvallinen sekä kuntien välisen liikenteen että ulkoisen liikenteen osalta. Tietoturvatasot on määritelty siten, että verkossa on ns. avoin puoli, jossa turvataso on alempi (mm. koulujen oppilaskäyttö) ja suljettu, tietoturvallisempi puoli. Alueverkon palvelut voidaan vapaasti sijoittaa verkon sisällä siten, että palvelut voivat olla yhdessä pisteessä tai ne voidaan hajauttaa useiden kuntien alueelle.

Lisätietoja:
Risto Tervonen, projektipäällikkö
Kainuun alueverkkoprojekti
puhelin (08) 6898 603, gsm 040 7667 165
risto.tervonen@paltamo.fi

Cisco Systems Finland Oy,
Kari Vähämäki, myyntipäällikkö
puhelin (09) 878 061
kari.vahamaki@cisco.com