Hvorfor deltage?

Formålet med Cisco Executive Sales Development Program er at skabe en øget strategisk forståelse for kundernes behov. Ved at deltage på uddannelsen opnås viden om mange af de begreber og problemstillinger, kunderne har i hverdagen. Jo bedre vi forstår kunderne, jo mere er vi i stand til at bidrage til kundernes succes med deres it-strategi.

Uddannelsens målsætning er:

 • at sætte fokus på forståelsen af kundernes forretning og forretningsområder
 • at give koncepter og værktøjer til at udvikle nye forretningsområder
 • at give en forståelse af virksomheden som en del af et større leverandør- og kundenetværk
 • at levere en platform for netværksdannelse på tværs af Ciscos partnere og dermed skabe et grundlag for nye samarbejdsmuligheder

Formålet med uddannelsen at levere en række anerkendte værktøjer, metoder og koncepter, der kan skabe grundlaget for øgede vækstmuligheder med direkte effekt på top- og bundlinie.

Hvem bør deltage?

Cisco Executive Sales Development Program er målrettet personer ansat hos Ciscos guld-, sølv-, premier- og selectpartnere, der arbejder med salg og har lyst til at øge forståelsen for og forbedre kommunikationen med kunderne.

Tids- og uddannelsesplan

Uddannelsen er opbygget over tre moduler à to dages varighed. Sideløbende med gennemførelsen af modulerne udarbejdes et forretningsprojekt, der munder ud i en skriftlig opgave og en mundtlig eksamen. I løbet af hele forløbet vil der desuden blive afholdt to workshops à en halv dag, som vil tage udgangspunkt i arbejdet med forretningsprojektet. En beskrivelse af de enkelte elementer kan ses nedenfor.

Uddannelsen er udviklet af en række erfarne forskere og undervisere fra Copenhagen Business School med mange års erfaring indenfor strategi, salg og markedsføring. Den ansvarlige kursusleder er Lektor Mogens Bjerre, som også vil være den gennemgående underviser på modulerne og i udviklingen af forretningsprojekterne. Der vil blive undervist på dansk og alt undervisning finder sted på Copenhagen Business School. Undervisningsholdene er på omkring 30 deltagere.

Moduler

 • (1) Strategisk forretningsforståelse
  Formålet med dette modul er at øge den strategiske forretningsforståelse hos deltagerne ved hjælp af forskellige vinkler på strategi. Der vil bl.a. blive diskuteret værdibaseret salg, branche- og markedsanalyse, værdikæder og modeller til analyse af kundernes strategiske udfordringer.

 • (2) Relationer og netværk
  Relationer og netværk spiller en stor rolle for virksomheder. Andet modul vil derfor handle om, hvordan B2B relationer kan forstås, og hvordan der kan arbejdes med kundeporteføljer, herunder Customer Relationship Management. Ydermere vil virksomheders netværkskompetence blive diskuteret.

 • (3) Strategisk forretningsudvikling
  Udgangspunktet for dette modul er strategisk forretningsudvikling indenfor fire forskellige retninger baseret på kundetyper samt produkter og ydelser. Der vil blive arbejdet med specifikke værktøjer samt analyseredskaber, og forretningsudviklingen kobles sammen med relationsperspektivet fra foregående modul. Desuden præsenteres forskellige innovationsprocesser.

Workshops

 • (1) Opstart af forretningsprojekt
  Den første workshop vil omhandle de krav og forventninger, der er til forretningsprojektet.
 • (2) Afslutning af forretningsprojekt
  Anden workshop sætter fokus på afslutningen af forretningsprojektet, og hvordan det vil blive vurderet.

Forretningsprojekt

Hver deltager skal udarbejde et forretningsprojekt med forankring i egen virksomhed. Projektet skal baseres på et selvvalgt emne med udgangspunkt i et konkret produkt, segment eller en kunde.

Eksamen

Moduler, workshops og forretningsprojekt vil munde ud i en mundtlig eksamen. Udover eksaminatoren vil en ekstern censor også være til stede. Eksamen tager udgangspunkt i den enkelte deltagers forretningsprojekt i forhold til det gennemgåede materiale fra modulerne. Eksamen varer 30 minutter med votering. Alle beståede deltagere vil modtage et diplom som dokumentation for gennemførelsen af uddannelsen fra Handelshøjskolens Efteruddannelsescenter.

Hvad koster det?

Prisen for uddannelsen er 21.000 kr. eksklusiv moms. Dette inkluderer tre undervisningsmoduler à to dage, to workshops à en halv dag samt den afsluttende eksamen. Desuden indeholder prisen kursusmaterialer, forplejning samt sparring til forretningsprojektet. Kursusafgiften skal være indbetalt 30 dage før kursets start.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig uddannelsen ved at kontakte Michael Nielsen på michniel@cisco.com eller telefon 39 58 51 47. Det er muligt at ændre deltagernavnet, men tilmeldingen er bindende. Betalingen for uddannelsen skal ske direkte til Handelshøjskolens Efteruddannelsescenter ved Copenhagen Business School.

Cisco Executive Sales Development Program er udviklet i samarbejde med Copenhagen Business School.