Almen højhastighedsinternetadgang

Bredbåndsforbindelser har styrken til at omdanne økonomier. De giver myndighederne mulighed for at tiltrække nye virksomheder, adressere demografiske problematikker ved omskoling af ældre arbejdere og give borgerne adgang til offentlige ydelser fra deres egne hjem eller deres arbejdspladser. En højhastighedsplatform, kombineret med bredbåndsforbindelser på lokalt plan, er løsningen på alle situationer, hvor ressourcer og brugerne af dem er placeret forskellige steder.

FedMAN i Belgien er et eksempel på det arbejde, som Cisco laver inden for dette område. Det er et storby-netværk i Bruxelles, der udvider fordelene ved højhastighedskommunikation til at omfatte de offentlige ansatte og borgerne. Implementeringen af e-Government-netværket i Hamburg i Tyskland er et andet eksempel på et netværk, der dækker byen og dens offentlige kontorer. Dubai Internet City - et internet-erhvervscenter, der tilbyder internationale virksomheder en topmoderne it-infrastruktur samt et avanceret IP-telefonisystem - er et eksempel på et initiativ, der er specielt designet til at tiltrække global investering.

Statslige portaler - til borgere og ansatte

En skalerbar multi-adgangsportal, som giver borgerne mulighed for at skræddersy deres offentlige serviceydelser, minimerer administrationen og hjælper samtidig myndighederne med at målrette deres ydelser. Applikationer, der selv sørger for at optimere arbejdsgangen i statslige portaler, gør de ansatte i stand til at tjekke, overvåge og arbejde sammen om specifikke sager og udviklinger. Et eksempel, hvor Cisco har hjulpet med dette, er www.belgium.be - en forbundsportal, der muliggør integrationen af andre offentlige portaler og hjemmesider. Ved brug af autentifikationsmekanismer kan netværket ligeledes håndtere online transaktioner og skelne imellem forskellige brugerniveauer.

E-learning

Blandt de mest virkningsfulde effekter, som brugen af internettet i den offentlige sektor kan have, er muligheden for at kunne levere informationer og uddannelse til de steder, hvor der er brug for det, uden at skulle tage højde for begrænsninger som tid og sted. E-learning kan give de rette informationer i det rette øjeblik til en offentlig ansat, der er i gang med at håndtere en vanskelig sag for en borger. Det kan bruges til at efteruddanne de ansatte, når dele af deres daglige arbejde er blevet automatiseret. Desuden giver E-learning de ansatte mulighed for at tilegne sig en fagmæssig kunnen hurtigere og billigere end via traditionelle indlæringsmetoder, og det kan administreres og overvåges fra centralt hold, på tværs af mange afdelinger. E-learning øger effektiviteten markant, når ledere informerer de ansatte om udviklingen i vitale områder som f.eks. lovgivning, bestemmelser og politikker.

E-betaling

Skatter, offentlige ydelser samt andre finansielle transaktioner mellem det offentlige og borgeren eller virksomheden kan alle udføres mere effektivt og pålideligt via it-systemer, hvor sikre betalingsmetoder er implementeret i netværket. Elektroniske overførsler koster typisk mindre end 10 % af papir-baserede betalingssystemer. Mere fleksible former for betaling kan indføres uden meromkostninger for nogle af parterne.

Sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger

Det er Ciscos sikkerhedsstrategi at implementere sikkerhed i alle dele af netværket og integrere sikkerhedstjenester i alle produkter. Dermed skabes en gennemskuelig, skalerbar og administrerbar infrastruktur, der kan bruges i alle typer af virksomheder.

Cisco tilbyder offentlige myndigheder en nem og skalerbar løsning til at levere en sikker forbindelse til IP-tjenester (Internet Protocol). Sammen med de bedste retningslinjer for design af netværket, i form af SAFE Blueprintet, giver Ciscos løsninger en avanceret beskyttelse af de forretningskritiske processer mod interne og eksterne trusler.

Offentlig sikkerhed

Internetteknologi kan forbedre sikkerheden for ansatte og ejendomme ved at forbinde kameraer på offentlige steder med automatiske kontrolcentre gennem en almindelig netværksinfrastruktur. Dette muliggør en større grad af overvågning for færre midler. Eksempelvis har Monaco, der er meget bevidst om sikkerhed, opsat overvågning, der stort set dækker hele fyrstedømmet. Når politi og sikkerhedsfolk skal bruge mindre tid på overvågning, har de mere tid til deres andre arbejdsområder.