Byg det op omkring borgeren

Selv om offentlige instanser drives som adskilte afdelinger, som de selv opdeler yderligere, er dette ikke nødvendigvis måden, som borgeren oplever det på. En af de største udfordringer, som myndigheder står over for, er, hvordan de skal give borgerne nemmere adgang til deres ydelser. Men de forskellige offentlige instanser har haft en tendens til at reagere langsomt over for borgernes behov, og de har udviklet sig til ofte meget besværlige og langsomme bureaukratier.

Internettet giver mulighed for at hente information fra et stort set uendeligt antal af kilder, helt uden at skulle bruge telefonen. På samme måde har evnen til at kommunikere med ét ændret måden, som millioner af folk arbejder og leger på. Det er derfor ikke overraskende, at der er en forventning til, at myndighederne og de services, de yder, skal fungere på samme vis. At leve op til denne forventning betyder mere end blot at genudgive al den information, der er tilgængelig på papir. Borgere forventer at få adgang til ydelser og de forskellige offentlige instanser via én indgangsportal, som er nem at finde rundt på.

Håndtering af betalinger fra borgerne

Myndigheder både modtager penge fra og uddeler penge til borgere. Administrationen af disse ind- og udbetalinger er en tung opgave med tusinder af medarbejdere ansat til at tage sig af skatter, bøder og andre afgifter. De systemer, som både staten, regionerne og kommunerne benytter, er dyre i drift, besværlige, ufleksible og langsomme.

Internettet tilbyder myndighederne et optimeret betalingssystem, der er mere brugervenligt og meget mere bekvemt. Den succes, som mange virksomheder har nydt godt af, viser, at 'kunderne' hurtigt accepterer muligheden for at betale online. Med de rette back office-løsninger på plads, kan disse systemer give betydelige besparelser.

Maksimering af back office-effektivitet og reducering af omkostninger

Det kræver et meget stort antal personer at håndtere de funktioner, som myndighederne udfører for og på vegne af borgerne. Arbejdstunge processer baseret på en model, der har ændret sig meget lidt de sidste 100 år, er i større og større omfang en byrde, som myndighederne både har et ønske om og et behov for at gøre mindre.

De systemer, der benyttes for tiden, er sjældent kompatible, hvilket giver anledning til administrativt dobbeltarbejde og ineffektivitet. Identiske informationer findes måske flere steder uden nogen mulighed for at bruge én fortegnelse fra forskellige afdelinger. Denne mangel på koordination bremser myndighederne i at bevæge sig over på den meget omdiskuterede 'joined-up-model', som lægger op til at sætte den enkelte borger i centrum i stedet for myndighederne.

Fokus på politisk apati

Mange lande er bekymrede over borgernes faldende interesse i politik, der kommer til udtryk ved en lav stemmeprocent ved valg, især på lokalt plan. Manglende deltagelse i beslutningsprocesser kan føre til manglende opbakning af politiske beslutninger samt en modstand mod beskatninger. Samtidig savner de folkevalgte lokalpolitikere input fra deres vælgere. Internetteknologi kan hjælpe med at vende denne proces om ved at give borgerne et nyt middel til at engagere sig mere i lokalpolitik. Eksempler kan være online høringer om planlægningsbeslutninger eller elektroniske valg.