e-Learning

Når der bliver flere og flere elever i forhold til undervisere, kan skoler udnytte ressourcerne bedre ved at supplementere traditionelle klasseværelsesmetoder med elektronisk uddannelse. Underviseren kan tage sig af et individ eller en gruppe, mens andre arbejder online. Dette gør det muligt at håndtere forskellige uddannelsesniveauer og indlæringsformer, uden at nogen føler sig overset. Undersøgelser viser, at tilstedeværelsen af computere i et klasseværelse desuden lægger op til et effektivt samarbejde mellem de studerende - hvis der er et godt interaktivt indhold på dem, og de studerende får tildelt spændende opgaver. Også for voksne under uddannelse kan e-learning være den ideelle løsning på behovet for at kunne tilbyde uddannelse, der er fleksibel nok til at kunne passes ind ved siden af deres allerede eksisterende pligter. Dermed kan den ældre del af arbejdsstyrken blive udstyret med de opdaterede færdigheder, de har brug for, for at forblive erhvervsaktive.

Overgangen til en digital studieplan betyder desuden mindre administration og karaktergivning for underviserne. Og adgangen til direkte data giver studerende muligheden for at gøre indlæringen mere betydningsfuld og 'autentisk' samt for bedre at kunne vælge hvor og hvornår, de vil lære. Uddannelse kan bevæge sig i en retning, hvor den studerende er mere i centrum.

Cisco har investeret direkte i at udstyre arbejdsstyrken med færdigheder inden for it og netværk. Cisco Networking Academy-programmet er en form for e-learning med web-baseret undervisning, online eksamener, måling af de studerendes præstationer samt uddannelse og støtte til vejlederne. Undervisningsplanen gives gratis til almennyttige institutioner som eksempelvis skoler, gymnasier, universiteter, militærbaser, efteruddannelsescentre, ungdomsfængsler og væresteder for hjemløse. Målet er at levere kvalificerede netværksmedarbejdere til virksomheder i Europa, Mellemøsten og Afrika. Der er mere end 3000 Cisco Networking Academies i EMEA, fordelt på 98 lande, opbygget som et partnerskab mellem Cisco, lokale og centrale myndigheder samt ikke-statslige organisationer.

Fjernundervisning

Intelligent brug af internettet giver studerende mulighed for at arbejde sammen med undervisere og andre studerende, der opholder sig andre steder end dem selv - selv i andre lande - ved brug af hjælpemidler som online konferencer og e-mail. Ved at benytte disse metoder kan en underviser bringe en specialist ind i undervisningen indenfor et bestemt område for at dække hullerne i skolens egen viden. Multimediepræsentationsmetoder som f.eks. video-on-demand kan supplere traditionel undervisning, når der er behov for det.

Åbne universiteter kan levere mere interaktive indlæringsmetoder til fjernstuderende, så de ressourcer, som en specifik uddannelsesinstitution ligger inde med, ikke behøver at være en begrænsning for hvilke emner, en studerende kan vælge, og hvordan de bliver leveret. Ulige betingelser mellem skoler på landet og i byen, som nogle lande er ramt af, kan tilhøre fortiden. En underviser kan med videokonferencer arbejde med en virtuel klasse, fordelt over flere forskellige skoler, forudsat at de har en bredbåndsadgang.

Trådløse universitetsområder og trådløse klasseværelser

Trådløs teknologi giver uddannelsesinstitutioner muligheden for at hente forskningen ind i klasseværelset i stedet for at flytte de studerende til separate klasseværelser, når de skal bruge computere. Dermed spares der på udgifterne, og de studerende gøres mere produktive. Som eksempel; Universidad Europea CEES, et af de førende private universiteter i Spanien, udviklede et Local Area Network (LAN) sammen med Cisco. De studerende, fakultetet og de ansatte har på universitetsområdet adgang til kurser samt administrative og forskningsmæssige ydelser gennem internettet og til hinanden gennem e-mail, hvor som helst og når som helst ved brug af bærbare computere med trådløse netkort. Studerende kan få tildelt kurser eller modtage virtuelle læreprogrammer fra deres professorer, kommunikere med hinanden og underviserne via e-mail, få adgang til forskningsressourcer samt lagre filer på en central server, mens de går fra biblioteket til kantinen og videre til et fælles, udendørs område.

Integration af video, telefoni og data (AVVID)

Telefoni

Telefoni over IP giver institutioner muligheden for at placere telefoner i alle klasseværelser uden at skulle trække ekstra kabler. IP-telefoni kan fungere som et forbindelsespunkt for kursustilmelding, være en metode til at lokalisere de studerende og de ansatte via en online tidsplan samt give adgang til e-mail. Kursusvejledning kan etableres ved brug af intelligent opkaldshåndtering, så undervisere, der er på arbejde, kan kontaktes, ligegyldigt hvor de er. Desuden kan information om de studerendes fraværsprocent overføres til administrationssystemet med en minimal indsats og risiko for fejl.

Video

Intelligent brug af internettet giver studerende muligheden for at arbejde sammen med undervisere og andre studerende, der opholder sig andre steder end dem selv - selv i andre lande - ved brug af hjælpemidler som online konferencer og e-mail. Ved at benytte disse metoder kan en underviser bringe en specialist ind i undervisningen indenfor et bestemt område for at dække hullerne i skolens egen viden. Multimediepræsentationsmetoder som f.eks. video-on-demand kan supplere traditionel undervisning, når der er behov for det.

Åbne universiteter kan levere mere interaktive indlæringsmetoder til fjernstuderende, så de ressourcer, som en specifik uddannelsesinstitution ligger inde med, ikke behøver at være en begrænsning for hvilke emner, en studerende kan studere, og hvordan de bliver leveret. Ulige betingelser mellem skoler på landet og i byen, som nogle lande er ramt af, kan tilhøre fortiden. En underviser kan med videokonferencer arbejde med en virtuel klasse, fordelt over flere forskellige skoler, forudsat at de har en bredbåndsadgang.

Nationale forskningsnetværk

Cisco arbejder tæt sammen med uddannelsesinstitutioner for at hjælpe dem med at etablere højhastigheds IP-netværk, som fjerner de tids- og afstandsbegrænsninger, som har hæmmet delingen og udviklingen af ideer og indlæring. Som eksempel hjalp Cisco til med opbygningen af Europas første akademiske netværk med 10 GBPS (gigabit i sekundet). SURFnet5 udgør et nationalt netværk, der kobler mere end 200 højere læreanstalter og forskningsinstitutioner i Holland sammen, som alle vil opnå fordelene af den meget omfattende implementering af internet-applikationer. SURFnet er en del af Nordunet, et nordisk højhastigheds backbonenet, som forbinder de fem skandinaviske lande Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island med resten af verden. Nationale forskningsnetværk er også begyndt at dække andre uddannelsessektorer som eksempelvis sekundære uddannelser.