Kompetencer

NetDesign er i dag er markedsleder inden for IP-telefoni. Dette dokumenteres i kraft af at NetDesign t.o.m. har 2002 leveret mere end 20 IP-telefoniløsninger i Danmark, fra 50 til 1.200 brugere svarende til en markedsandel på 60 - 65 procent.

NetDesign A/S er totalleverandør af højteknologiske IT-infrastrukturløsninger. Selskabet samarbejder med en række udenlandske leverandører, blandt hvilke Cisco Systems er den mest betydningsfulde. NetDesign er Cisco Gold Partner og den eneste på det danske marked, som har fem Cisco-specialiseringer. Ud over IP-telephoni er det Voice Access, Advanced Security, Wireless LAN og Network Management. NetDesign beskæftiger ca. 100 medarbejdere og selskabet realiserede i 2001 en omsætning på 453 mio. kroner.

Strategi

NetDesigns geografiske hovedmarked er Danmark. De primære kunder er erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner i top 500 segmentet, samt de nye Service Providers, som har etableret sig efter teleliberaliseringen.

NetDesign leverer komplette kommunikationsløsninger, der integrerer IT- og telefonisystemer med henblik på at effektivisere kundernes interne og eksterne kommunikation. Ydelserne omfatter også relaterede konsulenttjenester, design, installation, drift, service og support.

Selskabet har inden for hele fagområdet opbygget en viden og erfaring, som ikke overgås af andre på det danske marked. Positionen fastholdes i kraft af en løbende og omfattende efteruddannelse af alle personalegrupper, samt målrettet rekruttering af nye medarbejdere med de rigtige spidskompetencer. NetDesign fokuserer på at videreudvikle kompetence inden for områderne trådløs kommunikation, IP-telefoni og IT-sikkerhed.

www.netdesign.dk