Kompetencer

Ementor har, som Cisco Gold Partner, IP-telefoni som et af sine fokusområder. Fokuseringen betyder bl.a., at Ementor gennem SKI-aftale 2.7 med Statens og Kommunernes Indkøbs Service kan levere Ciscos IP-telefoni-løsninger til kommuner og andre offentlige institutioner på gunstige vilkår. Ementors IP-telefoni er løsninger til at effektivisere kommunikationsflow fra virksomhedens medarbejdere, dens kunder og leverandører og kan vise vejen frem til øget produktivitet og reducering af omkostninger.

Ementor kan være med i alle projektfaser på en virksomheds vej mod en komplet kommunikationsform. Projektet planlægges i tæt dialog med kunden og indeholder følgende elementer: Foranalyse/behovsanalyse, Design af løsning, Specifikation af grænsesnit mod CRM/kundestøttesystemer, Udformning af talemanuskript for kundedialogen (IVR), Udvikling, test og idriftstning af løsningen, Oplæring af kundens driftspersonale.

Strategi

Ementor er et af Nordens største og mest kraftfulde komptencemiljøer inden for forretningsrådgivning samt it-løsninger, -ydelser og -drift.

Det nye selskab kombinerer branchekendskab og specialkompetence langs med hele værdikæden. Selskabet har 2.500 ansatte fordelt på 22 kontorer i Danmark, Norge, Sverige og Finland. I Danmark huser Ementor godt 800 kompetente medarbejdere og er således blandt de største og mest vidtspændende leverandører i branchen.

www.ementor.dk