Soutěž projektů s globálním dopadem pořádaná poprvé ve střední a východní Evropě má své finalisty, vítěz bude vybrán v pátek

Praha, 2. května 2012 – Nejlepší mozky ze Silicon Valley se shodly na tom, že rychle se rozvíjející technologická expanze může v blízké budoucnosti zlepšit naše životy. Společně s NASA proto založili Singularity University, tedy „univerzitu jedinečnosti”. Aby se její vize rozšířily skutečně po celém světě, uspořádali soutěž Global Impact (Globální dopad), do které pozvali inovátory z různých světových regionů. V dubnu 2012 dostali také vizionáři ze střední, východní a jihovýchodní Evropy možnost prokázat, že mají „jedinečná” řešení, jak zlepšit život nejméně 1 milionu lidí v příštích 3 letech.

První soutěž Global Impact ve střední, východní a jihovýchodní Evropě – podporovaná společnostmi jako Cisco, Autodesk, GE Healthcare nebo PortfoLion – zasáhla tisíce vysokoškolských studentů, mladých podnikatelů a lidí z byznysu v regionu. V osmi zemích bylo přihlášeno 54 projektů, které se snaží odpovídat na otázky z oblasti zdravotnictví, vzdělávání a bezpečnosti. Zadání organizátorů bylo předvést inovační projekty, které zlepší životy alespoň jednoho milionu lidí ve třech letech, a to za použití jakékoliv rychle se vyvíjející technologie. Porota vybrala do užšího výběru 6 nejvýraznějších projektů finalistů z Bulharska, Česka, Maďarska a Polska. Singularity University, sídlící v kalifornském Mountain View, soutěž Global Impact organizuje v různých regionech po celém světě, pro oblast střední a východní Evropy to je letos premiéra.

Projekty finalistů

  • Plevka, Václav (Česká republika): Jak se vyhnout těžkým dopravním zácpám a udržet aglomerace v provozu?
    • Václav Plevka studuje na Dopravní fakultě ČVUT obor Inteligentní dopravní systémy. Jeho hlavním zaměřením jsou vhodná dopravní řešení, kde ho zajímá zejména průsečík počítačové vědy, telekomunikací a transportních systémů.
    • Jeho projekt se zaměřuje na potenciální hrozbu dopravního kolapsu, který je v dlouhodobém horizontu pravděpodobný. Kromě toho se koncept snaží všeobecně snížit výskyt dopravních zácp, které negativně ovlivňují životy Evropanů, jejich zdraví a ekonomické a energetické zdroje.
  • Gaczkowska, Agnieszka (Polsko): „Drug waste” – internetová služba lokalizující použitá léčiva a umožňující upozornit na nedostatek léků.
  • Haidegger, Tamás (Maďarsko): Hygiena rukou pro zdravější planetu – inovativní výuka a cílená kontrola osobní hygieny.
  • Rakova, Bogdana (Bulharsko): LIVEstat- telefonní pomocník pro zdravé nakupování Rátai, Dániel (Maďarsko): Leonar3Do – baliček virtuální reality, který mění výuku, vzdělání a celoživotní učení.
  • Várnagy, Priszcilla (Maďarsko): Be-novative - Pokořování reálných výzev pomocí kreativity.

Finalisté dostanou šanci prezentovat své projekty před mezinárodní porotou, se zástupci fakulty Singularity University, Cisca a GE Healthcare. Finále se uskuteční v pátek 4. května v Budapešti, úvodní projev přednese Ernő Rubik, čestný patron soutěže a vynálezce Rubikovy kostky.
(pro bližší informace navštivte http://www.amcham.hu/upcoming-events/global_impact_competition_ceesee_2012_finals).

Vítěz soutěže bude moci v létě nastoupit do postgraduálního programu Singularity University, který stojí 30 000 USD. Cena zahrnuje všechny náklady, včetně cesty, kurzů, ubytování a stravy. Kromě toho si může vítěz vybrat software Autodesk v hodnotě 10 000 USD.


Kontaktní osoby:

Petr Ryvola, Marketing Manager, Cisco Systems ČR
tel.: +420 221 435 034
pryvola@cisco.com

Jaroslav Tík, mediální zástupce, Madison PA
tel.: +420 775 854 369
tik@madisonpa.cz

Jakub Hynek, mediální zástupce, Madison PA
tel.: +420 606 246 215
hynek@madisonpa.cz

Poznámky pro editory:

O Cisco Systems

Cisco, (NASDAQ: CSCO) je celosvětovým lídrem v oblasti síťových služeb, které mění způsob, jakým se lidé připojují, komunikují mezi sebou a spolupracují.

Informace o společnosti Cisco jsou k dispozici na http://www.cisco.com. Další zprávy lze nalézt na http://newsroom.cisco.com.

Cisco, Cisco Systems, Networking Academy a logo Cisco jsou registrované ochranné známky společnosti Cisco Systems, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Všechny další registrované ochranné známky uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem příslušných vlastníků.