Společnost Cisco Systems International B.V., která v Evropě dodává zařízení Cisco, převzala finanční odpovědnost výrobce za sběr, zpracování a správu odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) značky Cisco. Splňuje tak veškeré požadavky stanovené směrnicí Evropského parlamentu a Rady o nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními ve znění české verze směrnice 2002/96/ES.

Díky členství v tomto programu může společnost Cisco nabídnout svým obchodním partnerům a zákazníkům individuální řešení při vracení produktů prostřednictvím vyhrazené webové stránky. Společnost Cisco obdržela následující registrační číslo WEEE: WEE/CF0092VV. Tato registrace zahrnuje výrobky značek Cisco a Linksys.

Více informací naleznete na www.cisco-returns.com.