Obor síťových technologií mohou nově studovat i lidé s omezením zraku, sluchu či jinými fyzickými postiženími


Praha, 13. listopadu 2008 – Společnost Cisco zpřístupnila své vzdělávací kurzy oboru síťových technologií v rámci programu Cisco Networking Academy zdravotně postiženým. Mezi nové funkce patří například možnost navigace prostřednictvím tabulátoru a klávesnice, nastavitelná velikost a typ fontu nebo odlišení kapitol, sekcí, témat a úrovní stránek. Vzdělávací kurzy CCNA Discovery a CCNA Exploration mohou díky tomu nově studovat i lidé s omezením zraku, sluchu či jinými fyzickými postiženími.

„Nové verze vzdělávacích kurzů zpřístupní studium oboru síťových technologií i lidem, pro které to bylo vzhledem k jejich zdravotnímu postižení dosud obtížné či nemožné,“ řekl Karol Kniewald ze společnosti Cisco, který v České republice koordinuje program Cisco Networking Academy.

Upravené verze kurzů vycházejí vstříc potřebám zájemcům o studium oboru síťových technologií z řad lidí s omezeními zraku, sluchu a vnímání či jinými fyzickými postiženími. Jde například o zraková omezení typu slepoty, krátkozrakosti a barvosleposti, omezení sluchu a vyjadřování typu hluchoty, nedoslýchavosti či němoty, a fyzická postižení typu omezené mobility a zručnosti.

Mezi nové funkce vzdělávacích kurzů patří například možnost navigace prostřednictvím tabulátoru a klávesnice či jiných pomůcek, Pro přístup k funkcím a navigaci v rámci kurzu lze například používat různé klávesové zkratky. Kurzy jsou rovněž optimalizovány pro některé čtečky obrazovek. Úspěšně byla testována například nejpopulárnější čtečka obrazovky Freedom Scientific‘s JAWS.

Dalšími novými funkcemi jsou například nastavitelná velikost a typ fontu nebo odlišení kapitol, sekcí, témat a úrovní stránek. Ve formátu přístupném pro zdravotně postižené jsou přitom jak texty kurzů, tak i texty pro praktickou část, vyhodnocení a cvičení. Připravují se rovněž textové popisky multimediálních prvků pro všechny vzdělávací kurzy, které zatím jako doplňující informace poskytují studentům školitelé.

Studenti se zdravotním postižením mohou rovněž uvést některé zvláštní požadavky při registraci do kurzu. Může jít například o prodloužení času kvůli fyzickému postižení nebo omezenému vnímání. Kandidáti obvykle získávají navíc polovinu zkoušce vyhrazeného času. Zrakově postižení kandidáti získávají dvojnásobek času a mohou test plnit ve zvláštní místnosti s čtečkou obrazovky a rekordérem. Další požadavky jsou řešeny případ od případu.

Podklady pro kurzy CCNA Discovery a CCNA Exploration upravené pro zdravotně postižené jsou k dispozici pro registrované uživatele kurzů ve dvou formátech, a to buď jako soubor ZIP ke stažení obsahující pouze přístupnou verzi, nebo jako online verze dostupná přes úvodní stránku kurzů – na ní si mohou uživatelé vybrat mezi prohlížením standardní verze a přístupné verze.

Více informací o Cisco Networking Academy naleznete zde:
http://www.netacad.cz/

Kontaktní osoby:

Monika Godlová, PR Manager, Cisco Systems ČR
mgodlova@cisco.com, tel.: +420 221 435 789

Vladimír Komjati, mediální zástupce, Madison PA
komjati@madisonpa.cz, tel.: +420 724 505 309

Poznámky pro editory:

O programu Cisco Networking Academy

Cisco Networking Academy program vznikl v roce 1997 jako partnerství mezi společností Cisco a vzdělávacími, obchodními, státními a komunitními organizacemi po celém světě s cílem vychovávat IT profesionály. Školící program používá e-learningový model jako kombinaci webových a instruktorských školení spolu s praxí v laboratorním prostředí. Jeho cílem je naučit studenty jak navrhnout, vytvořit a udržovat počítačové sítě.

V České republice již devátý rok napomáhá program NetAcad ke zvyšování odborné úrovně v oblasti síťových technologií a momentálně zde funguje v 65 akademiích z toho 95% jich je na středních a vysokých školách. Aktuálně v programu studuje přes 5400 studentů a k dnešnímu dni program připravil celkově 1723 síťových odborníků na úrovni certifikace CCNA. Za dobu existence programu bylo v ČR celkově proškoleno 190 lektorů.

Cisco poskytuje vzdělávací materiály, metodologii a své technologie a společně s dalšími partnery, jako jsou Intercom Systems, Panduit, Fluke Network, LSG Group, Linksys a CELN se snaží vytvořit optimální prostředí také pro praktické studium v laboratořích, které je nedílnou součástí programu.

Více informací na www.netacad.cz