Guest

Các nhà khai thác hữu tuyến

Mạng thế hệ sau cải thiện liên lạc

Tìm hiểu cách thức các sáng tạo biên mạng đa dịch vụ NGN IP Thế hệ sau hỗ trợ sự hiện diện từ xa và an ninh được quản lý.

Long term spotlight

Mạng thế hệ sau cho các nhà khai thác hữu tuyến

Mạng thế hệ sau cho các nhà khai thác hữu tuyến

Đi theo tầm nhìn và kiến trúc NGN như một con đường chuyển đổi đơn giản sang một nền tảng IP, bắt đầu tạo doanh thu từ các dịch vụ mới.

Giải pháp mạng cho nhà khai thác hữu tuyến

spotlight image

Cisco cung cấp các giải pháp và sản phẩm toàn trình và các hệ thống quản lý mạng đưa lại khả năng hoàn vốn đầu tư rõ ràng (ROI).


Các dịch vụ được quản lý

spotlight image

Cung cấp và quản lý các dịch vụ mạng như dịch vụ an ninh hoặc thoại nhằm tạo doanh thu mới và tăng cường quan hệ khách hàng.Tin tức

Tin tức được Lưu trữ về các Nhà khai thác Hữu tuyến     RSS

Mạng IP thế hệ sau của Cisco

Nội dung này yêu cầu phiên bản mới nhất của Adobe Flash Player.

Tính năng Scripting phải được bật để xem được video.

Tải Flash Player


Mạng IP thế hệ sau của Cisco

IP NGN: Chuyển đổi mạng nhà cung cấp và doanh nghiệp cũng như Hỗ trợ tương tác giữa người với người tốt hơn. (2:02 phút)

Chuyển sang Kỷ nguyên Zettabyte

Xây dựng tương lai của chuyển gói trong hạ tầng IP NGN với Cisco IP qua DWDM.

Tìm hiểu thêm

SP360 Blog cho nhà cung cấp dịch vụ

Tham gia trao đổi và thảo luận về công nghệ và xu hướng với nhà cung cấp dịch vụ

Bắt đầu Ngay

Hội thảo, Webcast và Sự kiện

Tham gia hội thảo, webcast và sự kiện để tương tác với Cisco Systems.


Tìm Sự kiện
Chương trình và Cộng đồng

Hãy để chúng tôi giúp bạn


Clickable image of a chat invitation Không, xin cảm ơn Chat ngay bây giờ