Biểu tượng Cisco Powered thể hiện công nghệ tiên tiến, khả năng tin cậy, tính tương tác hoạt động và khả năng giàu tính năng mà Cisco mang đến cho khách hàng kinh doanh.