Guest

Cuộc sống kết nối

Trải nghiệm Nối mạng Trực quan trên Nhiều Màn hình

Khám phá cách nhà cung cấp dịch vụ tạo doanh thu và tạo sự khác biệt nhờ triển khai dịch vụ video mới cho các thuê bao.

Cuộc sống Kết nối

Dịch vụ Video mới dành cho Người tiêu dùng

Nội dung này cần Adobe Flash Player 8 và JavaScript được bật.

Tải Flash Player

Dịch vụ Video mới dành cho Người tiêu dùng(0:36 phút)
Đi theo một gia đình để xem cách các nhà cung cấp dịch vụ triển khai dịch vụ video mới.


spacer

Dịch vụ video nào giúp Paul trong công việc hàng ngày của mình?

Nội dung này cần Adobe Flash Player 8 và JavaScript được bật.

Tải Flash Player

Dịch vụ video nào giúp Paul trong công việc hàng ngày của mình?(3:37 phút)
Đi theo Paul một ngày để xem các dịch vụ mới trên thực tế:

  • Giao diện người dùng TV được tuỳ biến
  • Chuyển phiên và tính di động
  • Hiện diện từ xa

spacer

Xem các dịch vụ mới mà Maria đang sử dụng hiện nay

Nội dung này cần Adobe Flash Player 8 và JavaScript được bật.

Tải Flash Player

Xem các dịch vụ mới mà Maria đang sử dụng hiện nay (4:42 phút)
Theo Maria một ngày để xem các dịch vụ mới trên thực tế:

  • Các khuyến nghị và tìm kiếm nâng cao
  • Quảng cáo nâng cao
  • Chia sẻ nội dung do người dùng tạo ra

spacer

David cho bạn xem các dịch mới hấp dẫn nhất

Nội dung này cần Adobe Flash Player 8 và JavaScript được bật.

Tải Flash Player

David cho bạn xem các dịch mới hấp dẫn nhất (2:55 phút)
Theo David một ngày để xem các dịch vụ mới trên thực tế:

  • Trải nghiệm chuyển đổi
  • Tạo giao diện người dùng được tuỳ biến
  • Trải nghiệm Web 2.0 trên Truyền hình

Cuộc sống kết nối tại gia đình

spotlight image

Gia đình là "trung tâm" liên lạc và giải trí của cuộc sống kết nối của chúng tôi. Sự hội tụ của các dịch vụ tại gia đình riêng lẻ trước đây-thoại, video và dữ liệu-cung cấp nhiều trải nghiệm mới và phong phú.

Cộng sống kết nối tại nơi làm việc

spotlight image

Ngày nay, công việc có thể thực hiện ở mọi nơi chúng ta hiện diện-thông qua việc truy cập tức thì vào các ứng dụng quan trọng, tiếp xúc với các đồng nghiệp và đối tác trên toàn thế giới và khả năng cộng tác và chia sẻ bất kỳ loại thông tin nào theo thời gian thực mà trước đây không hề có.

Cuộc sống kết nối trong khi đang di chuyển

spotlight image

Các dịch vụ gia đình và văn phòng rộng khắp giúp chúng ta giữ liên lạc và cho phép chúng ta xem và lắng nghe dịch vụ giải trí ưa thích từ bất kỳ nơi nào. Khả năng tự do và thuận tiện của truy cập "không giới hạn" sẽ trở thành một yêu cầu (không chỉ là tính năng mong muốn).

Hãy để chúng tôi giúp bạn


Clickable image of a chat invitation Không, xin cảm ơn Chat ngay bây giờ