Guest

Mở khóa mạng của bạn

Mở khóa mạng của bạn!

Mở khóa mạng của bạn để phát hiện những cơ hội thật sự

Unlock your Network

Tại sao bạn lại cần có một thỏa thuận Hiểu Biết Mạng (KTN)?

Giải pháp KTN giúp bạn đưa ra các quyết định với đầy đủ thông tin về mạng của bạn liên quan đến rủi ro, hiệu quả và việc quản lý tài chính.

 • Có được một sổ ghi tài sản trong mạng hoàn chỉnh.
 • Biết được liệu bạn có đang chạy phiên bản phần mềm hệ điều hành và an ninh mạng mới nhất hay không.
 • Thấy được sản phẩm nào không được hỗ trợ phù hợp.
 • Biết được sản phẩm nào đang sắp đến Ngày Hỗ Trợ Cuối Cùng.
 • Lập kế hoạch hiệu quả để mở rộng mạng hiện tại và trong tương lai dựa trên các dữ kiện.
 • Các báo cáo kho hàng KTN được tạo ra bằng cách thực hiện một cuộc quét điện tử trong mạng bằng công nghệ kín đáo của Cisco.

Hãy tưởng tượng bạn có thể biến đổi tổ chức của mình như thế nào một khi bạn đã mở khóa được mạng của mình!

Hãy tìm hiểu xem các công ty này đã tạo đòn bẩy lên mạng của mình như thế nào để phát triển doanh nghiệp.

Procter & Gamble Revolutionises Collaboration with Cisco TelePresence - Vod

Procter & Gamble Cách mạng hóa Sự hợp tác nhờ vào Cisco TelePresence

Proctor & Gamble đã muốn:

 • Đơn giản hóa việc truyền đạt thông tin và hợp tác bên trong tổ chức toàn cầu của mình.
 • Tăng sự linh hoạt.
 • Tăng tốc quy trình ra quyết định.
 • Giảm chi phí đi lại.

Tutor Perini có được các khoản tiết kiệm nhờ Trung tâm Dữ liệu mới

Công ty Tutor Perini đã muốn:

 • Giảm chi phí điều hành trung tâm dữ liệu thông qua việc hợp nhất và ảo hóa.
 • Đơn giản hóa công tác quản lý qua một môi trường ảo.
 • Bảo đảm tính khả dụng ứng dụng trong khắp công ty.
 • Chuẩn bị cho các cuộc sáp nhập và hợp nhất trong tương lai.

Hãy để chúng tôi giúp bạn


Clickable image of a chat invitation Không, xin cảm ơn Chat ngay bây giờ