Guest

Bảo mật và PCI dành cho Bán lẻ

Bảo mật và PCI dành cho Bán lẻ


Xây dựng một Nền tảng Vững vàng

Tập trung vào xử lý thẻ tín dụng an toàn và quản lý dữ liệu, giải pháp Ngành Thẻ Thanh toán của Cisco (PCI) được thiết kế để giúp các nhà bán lẻ giải quyết những yêu cầu của ngành PCI.

Cisco có thể giúp các nhà bán lẻ giảm bớt rủi ro và xây dựng lòng trung thành thông qua việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng và nhân viên. Ngoài ra, giải pháp này còn giúp hỗ trợ bảo mật trong các môi trường mới như môi trường không dây.

Cisco còn cung cấp tính linh hoạt mà bạn cần để đánh giá và quản lý hệ thống khi các chuẩn thay đổi trong tương lai.


Xem đoạn video nhúng này yêu cầu phiên bản mới nhất của Adobe Flash Player với JavaScript được bật.

Tải Flash Player

Bảo mật Nhiều lớp

Loại bỏ các lỗ hổng bảo
mật trong mạng không dây.
(Video - 3:09 phút)

Nền tảng để Bảo vệ Dữ liệu

Giám sát các giao dịch, bảo vệ thông tin khách hàng và quản lý mạng của bạn sử dụng hệ thống tích hợp duy nhất với giải pháp Cisco PCI.
Chạy Chương trình Tham quan Tương tác (Flash)


Giải pháp

Bảo mật/PCI
Đảm bảo an toàn dữ liệu khách hàng và đáp ứng các quy định của ngành.

Hãy để chúng tôi giúp bạn


Clickable image of a chat invitation Không, xin cảm ơn Chat ngay bây giờ