Guest

Tối ưu hoá Nhân viên

Tối ưu hoá Nhân viên


Giao tiếp với Nhân viên

Giúp nhân viên của bạn nâng cao kiến thức bán hàng, kỹ năng tổng thể và khả năng đáp ứng với khách hàng.

Các giải pháp bán lẻ của Cisco cũng cho phép các nhân viên cộng tác với nhau, chia sẻ thông tin và tìm hiểu các thực tiễn cộng tác tốt nhất. Khả năng cộng tác điện tử cũng giúp các nhà quản lý giao tiếp tốt hơn với nhân viên và giảm thời gian đi lại.


Các Giải pháp Tối ưu hoá Nhân viên dành cho Bán lẻ

Kết nối Quản lý Nhân lực tại Cửa hàng với Kronos
Cung cấp cho nhân viên khả năng tính thời gian và truy cập thông tin ở bất kỳ đâu và bất kỳ nơi nào cần thông tin.

Kết nối Quản lý Nhân lực tại Cửa hàng với Infor
Cho phép nhân viên liên lạc với người giám sát, ghi nhật ký số giờ của họ vào các trung tâm chi phí, nhập giờ đến và giờ về bằng bất kỳ điện thoại IP nào tại cửa hàng.

Nhận cuộc gọi điện thoại tại Nhà kho Bán lẻ với Datria
Tăng tính chính xác của đơn đặt hàng tại trung tâm phân phối, hiệu suất của nhân viên di động và độ an toàn của nhân viên với giải pháp sàng lọc tại nhà kho bằng thoại.

Quản lý Nhiệm vụ tại Mặt bằng Cửa hàng
Nâng cao hiệu suất của nhân viên và tăng tuân thủ bằng cách giao nhiệm vụ cho từng cộng sự riêng tại cửa hàng và quản lý bằng theo dõi và thông báo theo thời gian thực.

Giải pháp Phương tiện Kỹ thuật số
Phân phối hình ảnh, âm thanh, khảo sát và tin nhắn văn bản tới điện thoại IP trong toàn bộ cửa hàng theo thời gian thực hoặc theo lịch.

Thoại Di động tại Cửa hàng
Cho phép nhân viên cộng tác dễ dàng, truy cập thông tin và nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

Bảng điều khiển dành cho Nhân viên tại Cửa hàng
Tích hợp dữ liệu và các khả năng thoại của cửa hàng và giới thiệu cho nhân viên qua một màn hình điều khiển duy nhất, dễ sử dụng.

Hội họp Từ xa dành cho Bán lẻ
Hỗ trợ cộng tác chuyên sâu giữa các phòng ban, nhân viên và nhà cung cấp để tăng hiệu suất và giảm chi phí.

Màn hình Phương tiện trên Điện thoại
Tăng doanh thu, nâng cao trải nghiệm của khách hàng và hỗ trợ tìm hiểu bộ ứng dụng biểu tượng toàn diện này.


Nội dung Bổ trợ

Nhà bán lẻ Ô tô Tăng Hiệu suất (Automotive Retailer Increases Efficiency) Tệp Acrobat PDF (PDF - 90 KB)
Truyền thông Hợp nhất giúp giảm chi phí viễn thông và tăng năng suất của nhân viên.

Nhà bán lẻ Hungari Quản lý Tăng trưởng (Hungarian Retailer Manages Growth) Tệp Acrobat PDF (PDF - 97 KB)
Chuỗi cửa hàng dược phẩm Rossmann hỗ trợ mở rộng kinh doanh và kiểm soát chi phí với mạng có dây và không dây của Cisco.

Hãy để chúng tôi giúp bạn


Clickable image of a chat invitation Không, xin cảm ơn Chat ngay bây giờ