Guest

Chế tạo

Chế tạo

Mạng là Nền tảng để Sản xuất Thuận tiện

Với các giải pháp Sản xuất được Kết nối của Cisco có sẵn, bạn có thể truy cập vào các thông tin chính xác và kịp thời hơn trong toàn tổ chức và chuỗi cung ứng. Điều này cho phép bạn đưa ra các quyết định có căn cứ tốt hơn nhanh hơn. Các công cụ cộng tác và truyền thông nâng cao có thể giúp bạn quản lý các dòng sản phẩm ngày càng phức tạp và giới thiệu các sản phẩm mới và cập nhật nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Danh mục các giải pháp Sản xuất được Kết nối của Cisco giúp bạn được kết nối hơn, phản ứng nhanh hơn và cạnh tranh hơn trong suốt chuỗi giá trị. Chúng có thể giúp bạn:

  • Nâng cao tốc độ đổi mới trong nghiên cứu
    và phát triển
  • Cải thiện hiệu quả và tính linh hoạt trong sản xuất
  • Tuỳ chỉnh chuỗi cung ứng cho phù hợp với thị trường đang thay đổi
  • Nâng cao sự gần gũi của khách hàng trong bán hàng và dịch vụ
hình ảnh sản xuất

Sản xuất được Kết nối

Tìm hiểu cách thức các sản phẩm công nghiệp và giải pháp cộng tác có thể giúp phát triển doanh nghiệp của bạn.

Danh mục Giải pháp

Thị trường Sản xuất

Vượt trội trong Hoạt động
Mở rộng truy cập, sự hiện diện và tích hợp dữ liệu an toàn trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Chuỗi Cung ứng

Tính Nhạy bén của Chuỗi Cung ứng
Giành được sự hiện diện gia tăng trong chuỗi cung ứng của bạn để giúp đưa ra các quyết định kinh doanh có căn cứ.

Đổi mới Liên tục

Đổi mới Liên tục
Kết nối và cộng tác với các nhà cung cấp, đối tác và khách hàng để đáp ứng các nhu cầu của thị trường và nâng cao sự thành công của dự án.

Sự riêng biệt của Khách hàng

Sự riêng biệt của Khách hàng
Cung cấp dịch vụ nhất quán và cao cấp bằng cách nâng cao khả năng phản hồi trước đơn đặt hàng, sự cố và yêu cầu của khách hàng.

Nội dung Nổi bật

Trình diễn Truy cập Từ xa (Remote Access Demonstration)
Tìm hiểu cách thức Truy cập Từ xa hỗ trợ giải quyết nhanh hơn các sự cố tại sàn nhà máy. (Video - 4:46 phút)

Phát triển trong Thị trường Ngày nay (Thrive in Today's Market)
Năm chiến lược thiết yếu để vượt qua khó khăn và phát triển trong môi trường khó khăn.

Sản xuất trong quá trình Vận động
Giải phóng sức mạnh chuyển đổi của cộng tác thông qua việc kết nối các không gian làm việc với các mạng không dây hiệu suất cao.


Đạt được hiệu quả tại sàn nhà máy. Tìm hiểu Thực tiễn Tốt nhất về CNTT dành cho sản xuất.

Hãy để chúng tôi giúp bạn


Clickable image of a chat invitation Không, xin cảm ơn Chat ngay bây giờ