Guest

Nền tảng Công nghệ Y tế của Cisco

Nền tảng Công nghệ Y tế của Cisco

Bảo mật, Tin cậy và Tuân thủ

Các tổ chức y tế đều có nhu cầu riêng, chỉ có thể được đáp ứng bằng cách kết nối an toàn tất cả các nhân viên y tế tới cùng thông tin và cơ sở hạ tầng truyền thông nhằm cung cấp tài nguyên quan trọng ở mọi nơi và mọi lúc tới mọi thiết bị.

Nền tảng Công nghệ Y tế của Cisco hỗ trợ truy cập an toàn vào các tài nguyên mạng và ứng dụng từ bất kỳ địa điểm nào để:

  • Khuyến khích các thực tiễn tốt nhất đáp ứng các mục tiêu tuân thủ quy định như HIPAA
  • Giúp nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân và thời gian đáp ứng, cũng như hoạt động hiệu quả
Nâng cao Trải nghiệm của Bệnh nhân

Nâng cao Trải nghiệm của Bệnh nhân

Xem các giải pháp y tế của Cisco trong thực tế.
> Xem Video (Video - 7:10 phút)

Podcast Mạng Cấp độ Y tế

Tìm hiểu cách thức Mạng Cấp độ Y tế của Cisco giải quyết những thách thức kinh doanh và nhu cầu của các tổ chức y tế thông qua một nền tảng hỗ trợ các ứng dụng y tế tiên tiến.

Nền tảng Công nghệ Y tế của Cisco

Bảo mật và Tuân thủ Quy định

Hệ thống Phương tiện Kỹ thuật Số của Cisco cho Y tế
DMS cho phép bạn tạo, quản lý, cung cấp và hiển thị nội dung số tới biểu tượng số, video cho máy để bàn hoặc Truyền hình Doanh nghiệp của Cisco.

Giải pháp Trao đổi Dữ liệu Y tế của Cisco
Giúp cho phép hoạt động tương tác giữa các hệ thống khác nhau nhằm cung cấp dữ liệu y tế tập trung vào bệnh nhân.

Trung tâm Dữ liệu dành cho Y tế của Cisco
Hỗ trợ các ứng dụng như xử lý hình ảnh và hồ sơ y tế điện tử.

Mạng Không dây An toàn của Cisco
Mở rộng mạng y tế mà không làm ảnh hưởng đến bảo mật mạng.

Kiến trúc Hình ảnh Y tế của Cisco
Nâng cao khả năng truy cập, cung cấp, bảo mật và hiệu quả về chi phí của hình ảnh.

 

Nội dung Nổi bật

Hãy để chúng tôi giúp bạn


Clickable image of a chat invitation Không, xin cảm ơn Chat ngay bây giờ