Guest

Trải nghiệm Đổi mới trong Y tế

Cisco tự hào liên kết với các tổ chức y tế hàng đầu.


Mạng Sức khoẻ được Kết nối Chuyển đổi Cách chăm sóc (The Connected Health Network Transforms Care)
Tìm hiểu về Mạng Cấp độ Y tế của Cisco.

Đổi mới CNTT Mới nhất trong Y tế (The Latest IT Innovations in Healthcare)
Hiểu sâu sắc về giá trị kinh doanh của đầu tư về CNTT và tầm nhìn của Cisco về Y tế được Kết nối từ các nhà điều hành cấp cao tại Trung tâm Y tế Hạt Alameda, Bệnh viện El Camino; Bệnh viện và Bệnh viện lâm sàng Stanford; Hệ thống Sức khoẻ Thung lũng Poudre; và nhà điều hành cấp cao của Cisco, Frank Grant cùng Tiến sĩ Jeffrey Rideout.

Truyền thông Cấp cao Giúp Cứu sống nhiều Mạng người (Advanced Communications Helps Save Lives)
Khám phá các lợi ích dành cho bệnh nhân và các chuyên gia y tế ở tất cả các giai đoạn chăm sóc: Xem các giải pháp Y tế được Kết nối của Cisco trong thực tiễn.

Y tế Thung lũng Poudre Tăng cường Mạng (Poudre Valley Health Steps Up Network)
Để đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng gia tăng, hệ thống y tế này xây dựng cơ sở chăm sóc nhạy bén mới từ đầu, nổi bật với Mạng Cấp độ Y tế của Cisco để hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân an toàn hơn.

Mạng Thông dịch viên Y tế Cứu sống Nhiều Mạng người (Healthcare Interpreter Network Saves Lives)
Giải pháp thoại qua IP của Cisco và Quest hỗ trợ truy cập trực tiếp, tức thì mọi lúc tới những thông dịch viên y tế được đào tạo; những người này có thể nói được hơn 30 ngôn ngữ.

Cơ sở Chăm sóc Cấp cao của Úc Cải thiện Dịch vụ (Australian Senior Care Facility Improves Services)
Đọc về cơ sở chăm sóc liên tục của Úc dành cho người già đã triển khai mạng của Cisco để nâng cao hiệu quả của nhân viên và cung cấp hỗ trợ bất khả xâm phạm 24 giờ/ngày.

Hãy để chúng tôi giúp bạn


Clickable image of a chat invitation Không, xin cảm ơn Chat ngay bây giờ