Guest

Giải pháp Luồng công việc Khám chữa bệnh của Cisco

Giải pháp Luồng công việc Khám chữa bệnh của Cisco


Làm việc Cùng nhau để Cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Cao cấp

Có quyền truy cập đúng thông tin vào đúng thời điểm là cực kỳ quan trọng để cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân chất lượng cao. Các Giải pháp Luồng công việc Khám chữa bệnh của Cisco giúp cho phép bệnh nhân, người quản lý và gia đình giao tiếp thông qua sử dụng một cách sáng tạo dữ liệu, âm thanh và video. Nhờ có thông tin chính xác, kịp thời, những nhóm này có thể cộng tác hiệu quả hơn để ra quyết định sáng suốt hơn và nhanh hơn.

Các giải pháp của chúng tôi cung cấp cho bạn các công cụ và tài nguyên mà bạn cần để mang lại cho bệnh nhân trải nghiệm tốt bằng cách tăng cường làm việc nhóm, tăng năng suất và giảm chi phí.

Nâng cao Chất lượng Chăm sóc Bệnh nhân

Nâng cao Chất lượng Chăm sóc Bệnh nhân

Xem cách thức các Giải pháp Luồng công việc Khám chữa bệnh của Cisco giúp các chuyên gia y tế cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt hơn và nhanh hơn. (1:59 phút)

Xem đoạn video nhúng này yêu cầu phiên bản mới nhất của Adobe Flash Player với JavaScript được bật.
Tải Flash Player

Các Giải pháp Luồng công việc Khám chữa bệnh trong Thực tế

Các Giải pháp Luồng công việc Khám chữa bệnh trong Thực tế
Tìm hiểu cách thức các sản phẩm Truyền thông Hợp nhất đang khuyến khích sự cộng tác giữa các bác sĩ lâm sàng khắp thế giới.


Các Giải pháp Luồng công việc Khám chữa bệnh dành cho Y tế của Cisco

Y tế dành cho Doanh nghiệp nhỏ của Cisco
Các Giải pháp dành cho Doanh nghiệp nhỏ của Cisco cung cấp quyền truy cập an toàn vào dữ liệu và các ứng dụng âm thanh, mạng không dây và video.

Y tế Nhận biết theo Ngữ cảnh của Cisco
Tích hợp thông tin địa điểm và bộ cảm biến để phản hồi bệnh nhân nhanh chóng, điều phối tài sản và đơn giản hoá luồng công việc.

Kết nối Y tá của Cisco
Tích hợp các hệ thống gọi y tá và điện thoại không dây của Cisco.

Cộng tác qua Điện thoại di động của Cisco
Tăng cường cộng tác và trao đổi thông tin tại điểm chăm sóc.

Chuyên gia Cisco theo Yêu cầu
Thiết lập giao tiếp thời gian thực với âm thanh và hội nghị truyền hình theo yêu cầu.

Cộng tác Xử lý hình ảnh Y tế Chiều rộng
Tích hợp PACS với công nghệ truyền thông giúp giảm lỗi trong khám chữa bệnh.

Cộng tác và Báo cáo của Cisco
Khuyến khích tham vấn hiệu quả giữa các bác sĩ X-quang và bác sĩ.

 
Nội dung Nổi bật

Hãy để chúng tôi giúp bạn


Clickable image of a chat invitation Không, xin cảm ơn Chat ngay bây giờ