Guest

Trải nghiệm cho Người dân

Trải nghiệm cho Người dân


Giải pháp Tốt hơn để Cung cấp các Dịch vụ cho Người dân

Những người dân được trao quyền và am hiểu web giờ đây đều mong đợi mức dịch vụ tương tự từ chính phủ của họ; mức dịch vụ giống với mức mà họ nhận được từ các tổ chức thuộc lĩnh vực tư nhân như các đại lý bán lẻ và tổ chức tài chính. Họ muốn truy cập trực tuyến 24 giờ vào dữ liệu và dịch vụ và họ muốn nhận thông tin này trên cả hai thiết bị có dây và không dây.

Các giải pháp của Cisco cung cấp cho người dân truy cập thuận tiện và linh hoạt vào các tài nguyên quan trọng, cho phép họ hoàn thành công việc, giải quyết các vấn đề và tham gia vào chính phủ. Chúng tôi cũng cung cấp cho bạn các công cụ và tài nguyên để hỗ trợ cộng tác trong các phòng ban và nâng cao giao tiếp với người dân.

 

 

 

Đức 1-1-5

Đức 1-1-5

Đó là con số duy nhất, có sẵn cho tất cả người dân vào mọi thời điểm để kết nối họ với văn phòng phù hợp ngay lập tức. Sử dụng mạng làm nền tảng, Cisco cung cấp kiến trúc giải pháp để triển khai kỹ thuật cho dự án đầy tham vọng này. Video này cho biết tầm nhìn của 115 trong cuộc sống thực. (6:27 phút)

Xem đoạn video nhúng này yêu cầu phiên bản mới nhất của Adobe Flash Player với JavaScript được bật.
Tải Flash Player

Giải pháp

Kết nối Người dân
Đảm bảo người dân và các doanh nghiệp có thể có được dịch vụ mọi lúc, mọi nơi.

Giải pháp Truyền thông Hợp nhất cho Chính phủ
Cải thiện các dịch vụ của chính phủ bằng cách tăng cường tính linh hoạt, khả năng cộng tác và năng suất.

Lực lượng được Trao quyền của Chính phủ
Cung cấp cho nhân viên các công cụ để cộng tác tốt hơn và nâng cao năng suất của cơ quan.

Nhân viên làm việc từ xa
Giao tiếp và cộng tác hiệu quả dù môi trường làm việc nằm ở đâu.

Truyền thông có thể Triển khai Nhanh chóng
Cho phép những người phản hồi đầu tiên dễ dàng giao tiếp và cộng tác bằng bất kỳ phương thức nào tốt nhất cho họ với truyền thông hợp nhất.

Chính phủ Di động
Cung cấp cơ sở hạ tầng để cho phép truy cập không dây an toàn và tin cậy vào các ứng dụng mọi lúc, mọi nơi.

Dịch vụ Dùng chung Truyền thông Hợp nhất
Nâng cao truyền thông và cộng tác cũng như ra quyết định nhanh sử dụng một mạng mạnh mẽ và an toàn duy nhất.

Hãy để chúng tôi giúp bạn


Clickable image of a chat invitation Không, xin cảm ơn Chat ngay bây giờ