Guest

An toàn & Bảo mật

An toàn & Bảo mật


Bảo vệ Mọi người và Nâng cao Truyền thông

Với lực lượng lao động giảm và ngân sách hạn hẹp, các cơ quan an toàn công cộng, cơ quan tư pháp và cơ quan quản giáo ngày nay cần các giải pháp tiết kiệm chi phí để bảo vệ mọi người và không gian công cộng.

Chúng tôi giúp bạn thực hiện giải pháp tổng thể đối với bảo mật thông qua việc cung cấp các chiến lược, công cụ và tài nguyên bạn cần để phát triển các giải pháp công nghệ có thể hoạt động tương tác, phản ứng và linh hoạt. Với giải pháp An toàn và Bảo mật của Cisco, cơ quan của bạn có thể nâng cao quản lý thông tin, nâng cao truyền thông của mọi người và tăng cường khả năng cộng tác trong tổ chức để sử dụng các nguồn tài nguyên khan hiếm tốt hơn.

Giải pháp

Giám sát Vị trí Bắn súng
Sử dụng mạng của bạn để phát hiện, định vị và phản ứng tốt hơn trước các sự cố bắn súng.

Truyền thông có thể Triển khai Nhanh chóng
Cho phép những người phản hồi đầu tiên dễ dàng giao tiếp và cộng tác bằng bất kỳ phương thức nào tốt nhất cho họ với truyền thông hợp nhất.

An toàn Công cộng cho Chính phủ Di động
Cung cấp cơ sở hạ tầng nhằm cho phép truy cập không dây an toàn và tin cậy vào các ứng dụng mọi lúc, mọi nơi.

Nền tảng Truyền thông và Cộng tác trong Trường hợp Khẩn cấp
Nâng cao các khả năng và phát triển lên nền tảng truyền thông và cộng tác trong trường hợp khẩn cấp dựa trên IP đầy đủ.

Nền tảng Mở của Cisco cho An toàn và Bảo mật
Tăng cường sự an toàn và tối thiểu hoá rủi ro nhờ nâng cao truyền thông và cộng tác.

Quản lý Sự cố, Phản ứng Khẩn cấp dựa trên IP
Tích hợp thu thập thông tin, ra quyết định và chỉ đạo.

Truyền thông Hợp nhất và Hoạt động tương tác
Tích hợp truyền thông để nâng cao cộng tác với và giữa các cơ quan.

Kiểm soát Biên giới và Bảo mật mức Vật lý
Cung cấp quản lý và bảo mật nhận dạng cho cơ sở hạ tầng quan trọng.

Hãy để chúng tôi giúp bạn


Clickable image of a chat invitation Không, xin cảm ơn Chat ngay bây giờ