Guest

Giải pháp Dịch vụ Tài chính Toàn Ngành

Giải pháp Dịch vụ Tài chính Toàn Ngành


Giải pháp Dịch vụ Tài chính được Kết nối và tài liệu hỗ trợ các tổ chức tài chính thuộc mọi thể loại trong nỗ lực đạt được sự tăng trưởng có lợi nhuận ở mức rủi ro chấp nhận được. Các giải pháp này tối ưu hoá công việc hành chính và xử lý ứng dụng lõi, hợp lý hoá xử lý ứng dụng bán hàng, tiếp thị và các chức năng kinh doanh cũng như nâng cao năng suất và hiệu quả. Chúng giúp hỗ trợ cộng tác giữa mọi người làm việc trong tổ chức và khách hàng cũng như đối tác họ phục vụ.

Giải pháp Dịch vụ Tài chính được Kết nối giúp các tổ chức tài chính nâng cao thị phần và cải thiện dịch vụ khách hàng trước nhu cầu của khách hàng đối với các dịch vụ tài chính được cá nhân hoá mọi lúc, mọi nơi.

 

 

 

 

Hình ảnh tài chính

Xem Tin tức Mới trong Bảo mật Toàn cầu

Xem tổng quan về khả năng thông minh trong bảo mật của Cisco, bao gồm thông tin về các mối đe doạ và xu hướng mới, cho sáu tháng đầu năm 2009. Báo cáo Bảo mật Giữa năm 2009 của Cisco cũng bao gồm các đề xuất từ các chuyên gia của Cisco cùng với các dự đoán về cách thức phát triển của các xu hướng đã nhận biết.
> Tìm hiểu Thêm


Giải pháp

Quản lý Ứng dụng Tinh gọn - Fax
Giải pháp này tích hợp truyền thông fax với mạng IP của tổ chức tài chính để cung cấp giải pháp fax cho văn phòng chi nhánh với hiệu quả cao, tiết kiệm chi phí.

Hãy để chúng tôi giúp bạn


Clickable image of a chat invitation Không, xin cảm ơn Chat ngay bây giờ