Bạn có tài khoản?

  •   Nội dung được cá nhân hóa
  •   Sản phẩm và hỗ trợ của bạn

Bạn cần có tài khoản?

Tạo tài khoản

Mở rộng và tối ưu hóa các ứng dụng cho một doanh nghiệp đang phát triển

Các giải pháp data center chủ động và mở rộng để giúp bạn phát triển với môi trường kinh doanh thay đổi

Phản hồi nhanh chóng để thay đổi

Sẵn sàng với mọi thay đổi cùng giải pháp Cisco Data center

Desktops ảo từ xa

Nhanh chóng biến đổi desktop ảo và các ứng dụng để hỗ trợ nhân viên từ xa

Tối ưu hóa ứng dụng chủ động

Giúp duy trì hiệu suất của khối lượng công việc quan trọng trong kinh doanh của bạn.

Quy mô ứng dụng chăm sóc sức khỏe

Cung cấp quy mô và hiệu suất cho các ứng dụng hồ sơ y tế điện tử trong chăm sóc sức khỏe

Mở rộng và tối ưu hóa các ứng dụng cho công việc từ xa

Cisco Virtual Desktop Infrastructure
(VDI)

Triển khai và mở rộng với Cisco Virtual Desktop Infrastructure để hỗ trợ lực lượng lao động an toàn vào mọi lúc tại mọi địa điểm

Cisco Workload Optimization Manager (CWOM)

Đảm bảo các ứng dụng của bạn có quyền truy cập liên tục vào đúng tài nguyên với chi phí thấp nhất để doanh nghiệp của bạn có thể hoạt động

Ưu đãi cho ngành chăm sóc sức khỏe và làm việc từ xa

Các gói HyperFlex VDI được cấu hình sẵn để nhanh chóng hỗ trợ lực lượng lao động chăm sóc sức khỏe di động của bạn

Ưu đãi các gói Cisco VDI dành cho lực lượng làm việc từ xa

Các gói HyperFlex HCI VDI được cấu hình sẵn để hỗ trợ 500 và 1000 VDI với các nhóm dẫn đầu được ưu tiên

Ưu đãi 60 ngày cho Cisco Workload Optimization Manager

Yêu cầu bản quyền dùng thử Cisco Workload Optimization Manager miễn phí

Gói VDI dành cho chăm sóc y tế

Các gói HyperFlex VDI được cấu hình sẵn để nhanh chóng hỗ trợ lực lượng lao động chăm sóc sức khỏe di động của bạn

Đáp ứng các yêu cầu thiết yếu trong chăm sóc sức khỏe

Ảo hóa desktop

Ảo hóa desktop giúp các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe làm việc an toàn từ mọi nơi, cải thiện việc chăm sóc bệnh nhân.

Truy cập Epic Hyperspace EMR

Hỗ trợ triển khai Epic Hyperspace dễ dàng với Cisco HyperFlex HCI bảo mật cao.

Triển khai Epic hoàn chỉnh

Triển khai Epic EMR hoàn chỉnh với hiệu năng và đơn giản hóa hạ tầng siêu hội tụ

Trì hoãn thanh toán đến 2021

Cisco Capital sẵn sàng giúp bạn có được các giải pháp bạn cần trong khi quản lý dòng tiền ngắn hạn và các vấn đề thanh khoản xuất phát từ cuộc khủng hoảng đại dịch.