Guest

Trang web về máy chủ Cisco UCS

Intel
Cisco UCS    
Có rất nhiều thông tin liên quan đến dòng máy chủ Cisco UCS trên thế giới. Chúng tôi hỗ trợ bạn bằng cách tìm ra những bài viết chuyên đề và nghiên cứu điển hình tốt nhất cũng như là những hướng dẫn sản phẩm phù hợp nhất, đồng thời tạo ra một không gian dành cho những thông tin đó trên trang web cộng đồng mới của Cisco UCS.

Trang thông tin này được thiết kế để đơn giản hóa việc học cách sử dụng và khuyến nghị về máy chủ của Cisco.
Hãy thường xuyên truy cập bởi vì thông tin sẽ thay đổi và được cập nhật thường xuyên

Trước khi xem toàn bộ trang web này, hãy đặt hàng bộ kit máy chủ UCS tại đây. Bộ kit này được thiết kế để cung cấp cho bạn toàn bộ những thông tin cơ bản mà bạn cần có liên quan đến các máy chủ Cisco UCS.

Ngoài ra, bằng cách đăng ký, bạn còn có cơ hội giành được một trong 10 giải thưởng như là áo Jacket Cisco Windbreaker*

*Có các Điều khoản & Điều kiện áp dụng


 

Trang web này là nơi đặt:

  • Các bảng so sánh sản phẩm
  • Các bài viết chuyên đề và nghiên cứu điển hình
  • Thông tin về sản phẩm máy chủ mới
  • Các giải pháp máy chủ và các chương trình khuyến mãi
  • Các câu hỏi và trả lời liên quan đến máy chủ
  • Đặt hàng và đánh giá máy chủ cho trang web của bạn
  • Các tài nguyên Video