Guest

Trang web về máy chủ Cisco UCS

Intel

Nơi thích hợp nhất để tìm kiếm các công cụ và thông tin về máy chủ của Cisco.

Chúng tôi đã tổng hợp tất cả các tài liệu trên phạm vi toàn cầu và đăng tải những bài viết chuyên đề, hướng dẫn về kỹ thuật và sản phẩm, các bảng so sánh model, video demo và thông tin phù hợp và cập nhật nhất về ảo hóa để giúp bạn tiết kiệm thời gian tìm kiếm.

Máy chủ rack
Cisco UCS C-Series
Máy chủ phiến
Cisco UCS B-Series
Mạng kết nối
Quản lý UCS
Card giao diện ảo
Các tài nguyên
bổ sung

Tìm hiểu xem những sáng tạo về UCS có thể giúp bạn vượt qua được những hạn chế trong cơ sở hạ tầng máy chủ hiện tại như thế nào.

Ưu thế của Hệ thống Điện toán Hợp nhất - Thư viện Video

Những lợi ích của Hệ thống Điện toán Hợp nhất
Một Khung giải pháp Kiến trúc mới
Bổ sung thêm một chassis UCS mới
Oracle trên Cisco UCS
Westcon triển khai Cisco UCS
Hướng dẫn xây dựng một môi trường điện toán đám mây riêng
Giành chiến thắng cùng Flexpod
Tutor Perini triển khai Cisco UCS
SAVVIS trên Cisco UCS
NetApp Cisco và Orachle: Thiết kế đã được duyệt