Guest

Truyền thông Hợp nhất

Case Studies

Cisco Customers are Migrating Their Businesses to Cisco UCSTM.

  • Nâng cao khả năng mở rộng và hiệu năng
  • Hiện thực hóa tiềm năng về sức mạnh và hiệu năng tính toán để hỗ trợ hoạt động triển khai ERP toàn cầu.
  • Tìm hiểu thêm
  • Rút ngắn chu trình kinh doanh
  • Một nhà sản xuất toàn cầu chuyển đổi bộ ứng dụng Oracle sang chạy trên nền tảng Cisco UCSTMmà không phải chịu ảnh hưởng của sự gián đoạn hoạt động.
  • Tìm hiểu thêm
  • Chuyển đổi sang môi trường điện toán đám mây
  • Tại sao cơ sở hạ tầng máy chủ quan trọng của một công ty công nghệ hàng đầu lại được triển khai trên nền tảng Cisco UCSTM
  • Tìm hiểu thêm