Bạn có tài khoản?

 •   Nội dung được cá nhân hóa
 •   Sản phẩm và hỗ trợ của bạn

Bạn cần có tài khoản?

Tạo tài khoản

Máy chủ hội tụ phương tiện Cisco 7800 Series

LƯU Ý: Sản phẩm này hiện không còn được bán.

Xem Thông báo Kết thúc Vòng đời để tìm hiểu: 

 • Ngày kết thúc bán và kết thúc vòng đời
 • Sản phẩm thay thế có sẵn
 • Thông tin về hỗ trợ sản phẩm

Lưu giữ các ứng dụng có độ khả dụng cao

Máy chủ hội tụ phương tiện của Cisco cung cấp nền tảng máy chủ có độ sẵn sàng cao để lưu giữ các ứng dụng trong hệ thống Truyền thông hợp nhất của Cisco. Những nền tảng thiết bị này hướng tới các yêu cầu của khách hàng doanh nghiệp đối với những cài đặt Cisco Unified CallManager phục vụ từ hai đến 30.000 điện thoại IP bên trong một nhóm Cisco Unified CallManager đơn. Các máy chủ hội tụ phương tiện còn cung cấp nền tảng cho:

 • Kết nối hội nghị Cisco
 • Hệ thống đáp ứng khẩn cấp của Cisco
 • Trung tâm liên lạc hợp nhất Cisco Unified Contact Center Express
 • Trợ lý cá nhân Cisco Personal Assistant
 • Hệ thống quản lý hàng đợi IP thống nhất Cisco Unified IP Queue Manager
 • Các giải pháp truyền thông điệp Cisco Unity

Các chủng loại thiết bị

Tài liệu sản phẩm (4)

Các dịch vụ liên quan

Hãy để Chúng tôi Giúp bạn