Bạn có tài khoản?

  •   Nội dung được cá nhân hóa
  •   Sản phẩm và hỗ trợ của bạn

Bạn cần có tài khoản?

Tạo tài khoản

Công nghệ Bảo mật

Kiến trúc Cisco SecureX bao gồm tính năng bảo mật được nhúng trong mọi phần tử của mạng không biên giới. Các thiết bị mạng, cảm biến quét Internet và thiết bị khách đưa dữ liệu thời gian thực vào Cisco Security Intelligence Operations (SIO). Điều này mang lại khả năng tương quan mối đe doạ toàn cầu và dịch vụ danh tiếng.

Với kiến trúc này, các chính sách bảo mật được định nghĩa không phải với các thuật ngữ cổng và địa chỉ đơn giản mà là ngôn ngữ chính sách bảo mật cấp cao hơn, có nhận biết ngữ cảnh; ngôn ngữ này "biết" nhận dạng của người dùng, vai trò của người này trong tổ chức, tình trạng bảo mật và loại thiết bị. Với thông tin này, nó có thể cho phép mạng cấp quyền truy cập thích hợp. Bảo mật của Cisco có nhiều dạng thức, bao gồm:

  • Ảo
  • Dựa trên đám mây
  • Thiết bị
  • Mô-đun
  • Phần mềm cho thiết bị định tuyến và thiết bị chuyển mạch

Để tăng cường bảo mật, bạn có thể chọn các dịch vụ như Security Intelligence OperationsIntelliShield Alerts. Các dịch vụ chuyên nghiệp, như lắp đặt, cấu hình, giám sát và phản ứng liên tục trước đe doạ, cũng được cung cấp.

Các sản phẩm bảo mật của chúng tôi bao gồm tường lửa được triển khai rộng rãi nhất trên thế giới, Cisco Adaptive Security Appliance (ASA), cũng như các thiết bị định tuyến và thiết bị chuyển mạch có độ an toàn cao, thiết bị bảo mật email, Bảo mật như một Dịch vụ, bảo mật điểm cuối, ứng dụng khách VPN và nhiều thiết bị cũng như sản phẩm bảo mật khác.

Cisco SecureX

Tường lửa nhận biết ngữ cảnh và các thành phần quét thế hệ tiếp theo tăng cường bảo mật.

Đọc Báo cáo

Cisco TrustSec

Tìm hiểu cách TrustSec bảo vệ mạng thông qua kiểm soát truy cập dựa trên nhận dạng.

Tìm hiểu Thêm