Bạn có tài khoản?

  •   Nội dung được cá nhân hóa
  •   Sản phẩm và hỗ trợ của bạn

Bạn cần có tài khoản?

Tạo tài khoản

Cisco Clean Access (Truy nhập sạch của Cisco) – Thiết bị Kiểm soát đăng nhập mạng

Kiểm soát truy nhập vào mạng của bạn bằng cách tăng cường mức độ tương thích

Truy nhập sạch Cisco (Thiết bị NAC) là giải pháp Kiểm soát đăng nhập mạng dễ triển khai, có thể tự động phát hiện, cách ly và làm sạch các thiết bị bị lây nhiễm hay được bảo vệ kém đang tìm cách truy nhập vào mạng – không phụ thộc phương thức truy nhập. Nó xác định xem các thiết bị kết nối như máy xách tay, thiết bị trợ giúp cá nhân hay các máy chơi điện tử có tuân thủ chính sách an ninh mạng của bạn hay không và sửa chữa tất cả các điểm yếu trước khi cho phép truy nhập vào mạng.

Mạng với Truy nhập sạch của Cisco (Thiết bị NAC) có thể tạo ra các lợi ích là:

  • Giảm thiểu hỏng hóc mạng
  • Thực thi các chính sách an ninh
  • Tiết kiệm chi phí đáng kể nhờ tự động sửa chữa và cập nhật thiết bị

Truy nhập sạch Cisco mở rộng NAC đến tất cả các phương pháp truy nhập mạng, bao gồm truy nhập qua mạng cục bộ (LAN), cổng truy nhập từ xa và các điểm truy nhập vô tuyến. Truy nhập sạch Cisco còn hỗ trợ đánh giá trạng thái cho những người dùng khách.

Khi được triển khai, Truy nhập sạch Cisco (Thiết bị NAC) cung cấp những lợi ích sau:

  • Nhận dạng người dùng, thiết bị của họ và vai trò của họ trên mạng. Bước đầu tiên này xảy ra tại điểm xác thực, trước khi mã độc có thể gây tác hại
  • Đánh giá xem thiết bị có tuân thủ các chính sách an ninh hay không. Các chính sách an ninh có thể bao gồm những phần mềm chống virus hay chống spyware cụ thể, cập nhật OS hay các bản vá. Truy nhập sạch Cisco hỗ trợ các chính sách khác nhau tùy loại người dùng, loại thiết bị hay hệ điều hành.
  • Thực thi chính sách an ninh bằng cách chặn, cách ly và sửa chữa các thiết bị không tuân thủ

Các thiết bị không tuân thủ được chuyển đến khu vực cách ly, tại đó việc sửa chữa sẽ được thực hiện theo ý muốn của nhà quản trị

Truy nhập sạch (thiết bị NAC) cung cấp chức năng NAC tức thời, và cũng sẽ làm việc như quản lý chính sách cho Khuôn khổ NAC

Các nội dung tiêu biểu

Nâng cao mức độ an ninh và độ ổn định của mạng bằng tính năng Kiểm soát truy nhập Mạng

Tham dự vào một webcast trực tiếp có nội dung là một nghiên cứu điển hình về cách thức triển khai thiết bị NAC vào lúc 10h00 PT ngày 29 tháng 6. > Đăng ký tại đây

Tài liệu sản phẩm (7)

Hãy để chúng tôi giúp bạn