Guest

Giải pháp quản lý VPN/An ninh trong CiscoWorks

Giải pháp quản lý VPN/an ninh mạng CiscoWorks (VMS) cung cấp khả năng quản lý về mặt an ninh cho các thiết bị của Cisco. Cisco không tăng thêm hỗ trợ về các tính năng mới và các thiết bị mới trong CiscoWorks VMS do đó các khách hàng đòi hỏi khả năng quản lý tường lửa, VPN và các hệ thống ngăn chặn truy nhập (IPS) cần cân nhắc về hệ thống quản lý thế hệ sau - thiết bị Quản lý an ninh của Cisco. Các khách hàng hiện tại có thể lập kế hoạch chuyển đổi để có được lợi ích của những nâng cấp lớn trong phần mềm mới.
Xem các tùy chọn về nâng cấp thiết bị.

CiscoWorks VMS bao gồm các ứng dụng dưới đây, được tổ chức theo khu vực chức năng:

 • Quản lý tường lửa - cho phép triển khai rộng rãi tường lửa của Cisco. Các quy tắc thông minh là một tính năng sáng tạo cho phép tính năng an ninh được áp dụng thống nhất cho mọi tường lửa. Các quy tắc thông minh cho phép người dùng định nghĩa một lần các quy tắc chung, giám thời gian lập cấu hình và phạm phải ít lỗi quản trị hơn. Xem Trung tâm quản lý CiscoWorks cho tường lửaPhần mềm tự động cập nhật máy chủ CiscoWorks.
 • Quản lý IPS mạng và quản lý IPS theo thiết bị định tuyến - cho phép lập cấu hình IPS mạng và IPS theo bộ định tuyến. Nhiều bộ cảm biến có thể được đặt cấu hình nhanh chóng sử dụng hồ sơ nhóm. Ngoài ra, tính năng quản lý chữ ký rất mạnh cũng được đưa vào để giúp tăng tính chính xác và cụ thể của việc phát hiện. Xem Trung tâm quản lý CiscoWorks cho Bộ cảm biến IPS.
 • Quản lý IPS máy chủ - Có thể mở rộng đến hàng nghìn thiết bị đầu cuối trên một bộ quản lý để hỗ trợ những triển khai lớn cho doanh nghiệp. Kiến trúc mở và có thể mở rộng cung cấp khả năng định nghĩa và thực thi an ninh theo chính sách công ty. Cung cấp ngăn chặn dạng “không cần cập nhật” đối với các cuộc tấn công đã biết và chưa biết. Xem Trung tâm quản lý CiscoWorks cho Tác tử an ninh Cisco.
 • Quản lý thiết bị định tuyến VPN - cung cấp chức năng quản lý và bảo dưỡng những mạng lớn về kết nối VPN và tường lửa Cisco IOS trong các thiết bị an ninh Cisco và các mô đun dịch vụ Cisco Catalyst 6000 VPN. Xem Trung tâm quản lý CiscoWorks cho Thiết bị định tuyến VPN. Đối với những mạng thiết bị định tuyến VPN lớn nhất, khách hàng còn có thể xem xét phần mềm quản lý an ninh trung tâm giải pháp IP của Cisco từ CiscoVMS. Xem Quản lý an ninh trung tâm giải pháp IP của Cisco.
 • Giám sát an ninh - cung cấp giám sát tích hợp để giúp quản trị viên lập nên hình ảnh tổng thể về an ninh trên mạng, với việc liên kết sự kiện để phát hiện các mối đe dọa có quan hệ với những sự kiện đơn nhất. Xem Trung tâm giám sát CiscoWorks cho an ninh.
 • Giám sát hiệu năng - cung cấp các chức năng cho giám sát và xử lý sự cố về sức mạnh và hiệu năng của an ninh và các thiết bị VPN. Xem Trung tâm giám sát CiscoWorks cho hiệu năng.
 • Quản lý vận hành - Cho phép các nhà quản lý mạng lập kiểm kê tổng thể mạng, báo cáo về thay đổi phần cứng và phần mềm và quản lý cập nhật phần mềm cho nhiều thiết bị. Xem Tài nguyên CiscoWorks cần thiết cho Nhà quản lý.
 • Các dịch vụ chung - Cung cấp hạ tầng ứng dụng cho tất cả các ứng dụng trong CiscoWorks để chia sẻ mô hình chung cho lưu trữ giữ liệu, đăng nhập, định nghĩa vai trò người dùng, ưu tiên truy nhập và các giao thức an ninh. Xem Phần mềm dịch vụ chung CiscoWorks.

Để lập cấu hình và quản lý các thiết bị đặc dụng cho an ninh Cisco PIX, VPN và các hệ thống IPS cho mạng nhỏ hơn trên cơ sở từng thiết bị, xem Bộ quản lý thiết bị Cisco PIX (phiên bản phần mềm PIX 6.3 và cũ hơn), Bộ quản lý thiết bị an ninh thích ứng của Cisco (phiên bản phần mềm PIX 6.3 và mới hơn), Bộ quản lý thiết bị an ninh và định tuyến của Cisco I và trang Bộ quản lý thiết bị Cisco IPS.

Phiên bản và Lựa chọn (3)

Tài liệu sản phẩm (7)

 • Tập san
 • Nghiên cứu điển hình
 • Bảng dữ liệu
 • Trình bày, thông báo về hết hạn và ngừng bán
 • Các bài thuyết trình
 • Hỏi & Đáp
 • Sách trắng

Các dịch vụ liên quan

Hãy để chúng tôi giúp bạn