Guest

Tiếp thị và bán hàngThu hút thêm người mua

Bạn đã xây dựng giải pháp mới và bây giờ bạn đã sẵn sàng để đưa giải pháp đó đến với người mua. Đã đến lúc bạn cần tạo độ hiện diện của mình trên thị trường, phát triển kế hoạch thâm nhập thị trường và quảng bá giải pháp. Chương trình đối tác giải pháp cung cấp nhiều tài nguyên bán hàng và tiếp thị đa dạng giúp bạn khởi nghiệp.

Tiếp thị và bán giải pháp của bạn

Kết nối với người mua và nhà bán lại mới bằng cách quảng bá giải pháp của bạn trong Danh mục giải pháp công nghệ Cisco.

Tìm Đối tác dịch vụ do Cisco tiếp sức để lưu trữ ứng dụng và giải pháp của bạn khi bạn muốn cung cấp Đám mây và Dịch vụ được quản lý.

Yêu cầu SIP phê duyệt giải pháp của bạn (PDF - 4,3 MB) Tệp Adobe PDF. Chương trình khuyến khích giải pháp (SIP) của chúng tôi sẽ trao thưởng cho nhà bán lại kênh khi các nhà bán lại này đưa giải pháp được SIP phê duyệt vào các gói dịch vụ cung cấp cho người dùng cuối của họ. Ngoài ra, thành viên nào thể hiện giải pháp của họ phù hợp với Cisco, đồng thời được SIP phê duyệt sẽ có mặt trong khu vực Giới thiệu giải pháp của Thị trường Cisco.

Truy cập bảng điều khiển của đối tác

Thành viên hiện tại thuộc chương trình Đối tác giải pháp có thể truy cập bảng điều khiển của đối tác để quản lý thành viên chương trình, thêm hoặc cập nhật giải pháp hiện có trong Thị trường Cisco.

Hãy để chúng tôi giúp bạn