Guest

Chuyên môn đối tácCập nhật

Chứng chỉ và Chứng nhận đang ngày càng phát triển để tạo thêm nhiều cơ hội cho bạn thông qua Chương trình đối tác kênh của chúng tôi. Tìm hiểu Thêm Nội dung bị khóa


Tạo kết quả kinh doanh

Tìm hiểu cách thức đáp ứng nhu cầu của khách hàng với yêu cầu mới về Kết quả kinh doanh bán hàng.

Tạo kết quả kinh doanh
Tạo kết quả kinh doanh

Truy cập Đăng ký chứng chỉ và chuyên môn để:

Đăng ký chuyên môn | Gia hạn chuyên môn | Xem lại báo cáo tuân thủ

Chuyên môn đối tác phản ánh cấp độ theo chiều sâu về kỹ năng của bạn trong một số lĩnh vực công nghệ và kiến trúc nhất định. Hãy cho khách hàng thấy bạn có trình độ chuyên môn về công nghệ, kiến trúc và giải pháp của Cisco. Ba cấp độ (Express, Nâng cao và Master) của chúng tôi thể hiện khả năng ngày càng tăng về dịch vụ bán hàng, kỹ thuật và vòng đời.

Chuyên môn cấp Express

Cấp Express dành cho đối tác muốn thành thạo hơn về công nghệ bảo mật, mạng nền tảng, cộng tác và video.

Chuyên môn nâng cao

Chuyên môn nâng cao giúp đối tác đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, từ doanh nghiệp nhỏ đến doanh nghiệp lớn.

Chuyên môn công nghệ

Chuyên môn kiến trúc

Chứng chỉ Gold yêu cầu phải có ba Kiến trúc nâng cao. Hai kiến trúc nâng cao bắt buộc là: Kiến trúc mạng doanh nghiệp và Kiến trúc bảo mật. Kiến trúc nâng cao thứ ba có thể là Kiến trúc cộng tác, Kiến trúc trung tâm dữ liệu hoặc Kiến trúc nhà cung cấp dịch vụ nâng cao.

Các chuyên môn kiến trúc này cũng có thể được áp dụng cho Chứng chỉ Premier hoặc Chứng chỉ Silver.

Master

Nhóm đặc biệt bao gồm Đối tác có chuyên môn cấp Master của Cisco có kỹ năng công nghệ chuyên sâu nhất và đã chứng tỏ thành công trong việc hỗ trợ các dự án công nghệ và doanh nghiệp phức tạp đang gặp rủi ro cao. Bạn có thể đạt được chuyên môn cấp Master bất kể cấp độ chứng chỉ nào. Hãy tham gia nhóm cao cấp này để trở thành chuyên gia về công nghệ đám mây, cộng tác, bảo mật và trung tâm dữ liệu. Trở nên nổi bật trên đấu trường cạnh tranh và khiến cho khách hàng của bạn thêm tin cậy.

Tận hưởng phần thưởng khuyến khích cấp cao hơn với cấp Master. Sử dụng phù hiệu và nhãn hiệu cấp Master của bạn; tận dụng chiến dịch tiếp thị được thiết kế riêng cho bạn.

Chuyên môn bổ sung

Chuyên môn thương mại toàn cầu công nhận đối tác có độ hiện diện toàn cầu và chứng minh được khả năng trong việc cung cấp dịch vụ hậu cần của sản phẩm và thương mại đồng nhất cho khách hàng toàn cầu.

Chuyên môn đã hết hạn