Guest

Chứng chỉ đối tácCập nhật

Chứng chỉ và Chứng nhận đang ngày càng phát triển để tạo thêm nhiều cơ hội cho bạn thông qua Chương trình đối tác kênh của chúng tôi. Tìm hiểu Thêm Nội dung bị khóa


Sức mạnh của mối quan hệ

Tạo thị trường mới, phát triển trình độ chuyên môn và tăng lợi nhuận.

Truy cập Đăng ký chứng chỉ và chuyên môn để:

Đăng ký chứng chỉ | Gia hạn chứng chỉ | Xem lại báo cáo tuân thủ

Chứng chỉ chương trình đối tác kênh phản ánh cấp độ theo chiều rộng về kỹ năng của bạn trong một số lĩnh vực công nghệ nhất định. Chứng chỉ của chúng tôi hiện này tập trung vào chuyển đổi doanh nghiệp và CNTT kết hợp để giúp bạn tăng khả năng sinh lợi. Hãy xem lại Chứng chỉ để tìm đúng chứng chỉ phù hợp với doanh nghiệp của bạn.

Chứng chỉ Select

Nếu bạn bán hàng cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, Chứng chỉ Select chính là dành cho bạn. Chứng chỉ Select công nhận và khen thưởng thành tích mà bạn đạt được về Chuyên môn bảo mật cấp Express hoặc Doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bạn cũng có thể đạt được Chứng chỉ Select với bất cứ Chuyên môn kiến trúc nào.

Chứng chỉ cấp Premier

Bạn đã đạt được Nền tảng cấp Express, Cộng tác cấp Express hoặc một trong các Chuyên môn kiến trúc Cisco bất kỳ. Hãy nhận phần thưởng cho năng lực kỹ thuật của bạn bằng cách trở thành đối tác Được chứng nhận cấp Premier.

Chứng chỉ Silver (hết hạn vào ngày 01 tháng 4 năm 2016)

Chứng chỉ Gold

Bạn sẽ cung cấp trình độ chuyên môn rộng trên toàn mạng doanh nghiệp, cộng tác, trung tâm dữ liệu và Mạng thế hệ tương lai IP. Là đối tác Gold, bạn sẽ thể hiện mức độ hài lòng cao có thể đo lường được của khách hàng. Và bạn sẽ cung cấp Dịch vụ vòng đời của Cisco cho khách hàng.

Chứng chỉ đa quốc gia

Bạn sẽ là chuyên gia trong lĩnh vực bán hàng, triển khai và hỗ trợ giải pháp của Cisco ở nhiều quốc gia nằm trong khu vực địa lý đã xác định của Cisco. Bạn đã đạt được một số Chứng chỉ Premier và Gold theo yêu cầu cho khu vực của bạn. Đồng thời, bạn có thỏa thuận bán lại đa quốc gia.

Chứng chỉ toàn cầu

Bạn có trình độ chuyên môn và tài nguyên để lập kế hoạch, thiết kế, triển khai và vận hành giải pháp mạng của Cisco trên toàn cầu. Bạn phải có thỏa thuận bán lại toàn cầu thì mới đủ điều kiện. Ngoài ra, bạn phải đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ trên cả ba khu vực lục địa.

Đăng ký hoặc gia hạn chứng chỉ hoặc chuyên môn bằng công cụ Đăng ký chứng chỉ và chuyên môn (CSApp). Nội dung bị khóa