Cách đăng ký ID Cisco (ID CCO) và Quyền truy cập cấp 3

Trước khi bắt đầu
Bạn cần phải có ID Cisco để đăng ký làm đối tác.
Nếu bạn chưa có ID Cisco, hãy đăng ký ngay bây giờ.

Nếu công ty của bạn mới hợp tác với Cisco
Hãy hoàn thành quy trình Đăng ký làm đối tác qua mạng. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp tên Nhà phân phối của Cisco và Số tài khoản nhà bán lại của Nhà phân phối. Nếu bạn chưa hợp tác với một Nhà phân phối của Cisco, hãy sử dụng công cụ Disti Locator của chúng tôi để tìm một nhà phân phối.

Nếu công ty của bạn đã trở thành đối tác của Cisco
Hãy liên kết ID Cisco của bạn với một Công ty đối tác:
1. Truy cập vào Partner Self Service rồi chọn Liên kết tôi với một công ty.
2. Tìm công ty của bạn theo Quốc gia và Tên công ty.
3. Chọn công ty và địa điểm của bạn từ danh sách, sau đó gửi yêu cầu.
4. Quản trị viên của công ty bạn sẽ nhận được email thông báo về yêu cầu của bạn.
5. Sau khi quản trị viên của công ty bạn phê duyệt, bạn có thể truy cập với tư cách là đối tác bằng ID và mật khẩu Cisco của mình.

Lưu ý: Bạn có thể cần phải xóa liên kết của mình với công ty đối tác trước đây.
Cách thực hiện:
1. Truy cập vào Partner Self Service rồi chọn tab Quản lý quyền truy cập.
2. Cuối cùng, hãy chọn nút Quyền truy cập của công ty.
3. Cuối cùng, hãy chọn nút Xem/xóa quyền truy cập của tôi và làm theo các bước.

Các cấp truy cập của ID CCO:

  • Cấp 1 = Khách (cấp truy cập ban đầu, bất kỳ ai cũng được nhận ID CCO có cấp này) – có thể xem nội dung công khai trên Cisco.com
  • Cấp 2 = Khách hàng (liên quan đến khách hàng ký kết hợp đồng) – có thể xem nội dung công khai + nội dung liên quan đến tài khoản khách hàng cụ thể đó (yêu cầu hỗ trợ TAC, đơn đặt hàng CCW, v.v.)
  • Cấp 3 = Đối tác (liên quan đến một công ty đã đăng ký làm Đối tác của Cisco trong Cơ sở dữ liệu đối tác) – có thể xem nội dung công khai + nội dung mà đối tác được cấp quyền truy cập trên Cisco.com và các công cụ SalesConnectplus dành cho đối tác, chẳng hạn như TPV, PSS, PXP, PPE

Tại sao bạn không nhận được lời mời?
1. Bạn không có quyền truy cập cấp 3.
2. Bị từ chối làm đối tác, email bị trả về vĩnh viễn, trạng thái không hoạt động, email sử dụng tên miền công cộng như yahoo hoặc gmail, đã chủ động hủy đăng ký để không nhận được thư từ liên quan đến sự kiện trực tiếp hoặc đã chọn không nhận email của Cisco, v.v.
3. Bạn chưa mở hoặc nhấp vào những email mà bạn nhận được trong 6 đến 12 tháng qua và những email này bị coi là tài khoản email không hoạt động (thường cho thấy bạn đã thay đổi vai trò).
4. Bạn cần cập nhật tùy chọn email của mình để đăng ký nhận thư từ của Cisco.

Cách thay đổi tùy chọn thư từ của bạn
1. Truy cập vào Partner Self Service rồi chọn tab Hồ sơ của tôi.
2. Tìm đến phần Thư từ của Cisco.
3. Chọn một tùy chọn: Có, nhận email của Cisco hoặc Không, không nhận mọi thư từ của Cisco.
4. Bằng việc nhấp vào Có, một menu với các tùy chọn sẽ hiển thị. Bạn có thể tùy chỉnh các tùy chọn của mình trên menu này.

Hỗ trợ và khôi phục tài khoản
Nếu bạn quên ID hoặc mật khẩu Cisco của mình, hãy đăng nhập bằng địa chỉ email của bạn để bắt đầu quá trình khôi phục. Để được trợ giúp thêm, hãy gửi email cho Bộ phận hỗ trợ của Cisco..

Cảm ơn bạn đã lựa chọn Cisco! Chúng tôi rất vui khi bạn tham gia hệ sinh thái đối tác tin cậy của chúng tôi.