Guest

Tài chính vốn của Cisco

Hiện nay các tổ chức cần phải sử dụng tài nguyên của mình một cách tối ưu để có thể cạnh tranh thành công trong một thế giới kinh doanh có tính cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Các công ty phải làm được nhiều hơn trong điều kiện nguồn lực ít hơn, đảm bảo rằng công nghệ của họ thường xuyên được cập nhật và bảo an được ngân sách chi tiêu của mình. Tại công ty Tài chính Cisco Systems (Cisco Systems Capital Corporation) - một công ty con do Cisco Systems sở hữu toàn bộ - các chuyên gia tư vấn tài chính của chúng tôi có thể đáp ứng được những nhu cầu tài chính của công ty bạn. Chúng tôi chuyên cung cấp tài chính cho các mạng lưới thông qua các chương trình tài chính sáng tạo, linh hoạt cho các khách hàng của Cisco và các đối tác kênh phân phối trên toàn thế giới.

Trang web này nhấn mạnh về các giải pháp của chúng tôi cho các quốc gia khu vực châu Mỹ: Hoa Kỳ, Ca na đa và Châu Mỹ La tinh.


Benefits of Leasing through Cisco Systems Capital

Những lợi ích của việc thuê thiết bị thông qua công ty tài chính Cisco Systems Capital

Là một công ty tài chính của riêng Cisco, chúng tôi có vị trí độc tôn để trở thành đối tác được lựa chọn để đảm bảo tài chính cho công nghệ của bạn.


Capital Resource Library

Thư viện kiến thức về tài chính

Trước khi bạn có thể quyết định về một lựa chọn tài chính phù hợp cho doanh nghiệp của mình, bạn cần phải biết về ngôn ngữ và những kiến thức cơ bản về tài chính. Tại đây chúng tôi giúp bạn khám phá những hình thức khác nhau của tài chính, các thời hạn vay và những ưu điểm của mỗi lựa chọn.


Finance Solutions

Các giải pháp tài chính

Công ty Cisco Systems Capital cung cấp các giải pháp tài chính có thể giúp công ty của bạn hạ thấp chi phí tổng thể, cải thiện luồng tiền và quản lý các tài sản của tổ chức một cách hiệu quả hơn thông qua sử dụng các chương trình thuê mượn và các chương trình tài chính ngắn và dài hạn của chúng tôi.


Refurbished Equipment

Thiết bị đã qua sử dụng

Các khách hàng muốn mua thiết bị đã qua sử dụng từ công ty Cisco Systems giờ đây có thể được đảm bảo rằng họ cũng sẽ nhận được cùng một mức độ về chất lượng và hỗ trợ mà họ kỳ vọng như khi mua các sản phẩm mới của Cisco.


Các đối tác và các nhà bán lẻ

Để truy nhập và sử dụng các tài nguyên và thông tin trực tuyến dành cho đối tác, xin vui lòng đăng nhập.

Liên hệ với chúng tôi

Tìm danh mục các số điện thoại quốc gia và quốc tế.