Guest

Các câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp
Bookmark and Share

Thế nào là sản phẩm giả mạo?

Sản phẩm giả mạo có thể là phần cứng, phần mềm hoặc tài liệu hướng dẫn sử dụng có gắn nhãn hiệu, biểu tượng của Cisco nhưng không được sự đồng ý của Cisco. Sản phẩm giả mạo bao gồm các sản phẩm không do các nhà sản xuất của Cisco chế tạo hay sản phẩm được sản xuất mà không được sự đồng ý của Cisco và bao gồm cả các sản phẩm giả mạo hay nhái theo sản phẩm chính hiệu của Cisco.

Thế nào là sản phẩm thương mại trái phép?

Khi một sản phẩm lưu thông không qua kênh phân phối được ủy quyền thì sản phẩm đó được xem như là sản phẩm thương mại trái phép. Trên thị trường có nhiều nguồn cung ứng trái phép, bao gồm các công ty bị phá sản muốn thanh lý tài sản của họ, các công ty nâng cấp mạng và các công ty lạm dụng các chương trình khuyến mãi và giảm giá đặc biệt. Cần cẩn thận với các sản phẩm cung cấp cho quý vị với mức chiết khấu cao hơn mức Cisco dành cho khách hàng 

Thế nào là linh kiện của bên thứ ba?

Linh kiện của bên thứ ba thường là bộ nhớ, các loại cáp hoặc các bộ Chuyển đổi giao diện gigabiet (GBICs) không do Cisco sản xuất. Những linh kiện này được xem là hàng giả, bất hợp pháp nếu chúng mang nhãn hay sử dụng thương hiệu của Cisco

Tôi phải làm gì nếu tôi nghi ngờ rằng có linh kiện của bên thứ ba được lắp đặt trong mạng của Cisco?

Nếu một nhà môi giới hoặc đại lý lắp đặt các linh kiện giả mạo, của bên thứ ba vào mạng của quý vị, hành động này được xem là bất hợp pháp. Quý vị nên thông báo ngay cho đội Bảo vệ Thương hiệu của Cisco qua email: brandprotection-apac@cisco.com
Đối với các linh kiện của bên thứ ba  không sử dụng nhãn mác Cisco không bị xem là bất hợp pháp. Tuy nhiên, quý vị nên lưu ý rằng Cisco không đảm bảo hoặc bảo hành sự hoạt động của các linh kiện ấy. Nếu linh kiện hư hỏng, Cisco sẽ không cung cấp dịch vụ hỗ trợ hay lộ trình nâng cấp.

Cisco có cung ứng SmartNET cho sản phẩm thương mại trái phép không?

Cisco sẽ không cung cấp SmartNET nếu không kiểm tra các sản phẩm để xác định xem đấy có phải là các sản phẩm chính hiệu Cisco hay không.

Cisco đang làm gì để giải quyết vấn đề này?

Để bảo vệ Đối tác và khách hàng của mình, Cisco sẽ cộng tác chặt chẽ với chính phủ và các cơ quan thi hành luật pháp trên khắp khu vực Châu Á Thái Bình Dương, và với các cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu thông qua tổ chức Hoạt động Ngăn chặn hàng giả và xâm phạm bản quyền (BASCAP).

Hãy để chúng tôi giúp bạn


Clickable image of a chat invitation Không, xin cảm ơn Chat ngay bây giờ