Guest

Çözümler ve Yararlar

Yüksek hızlı İnternet Erişimi

Genişbant bağlanırlık ekonomiler açısından büyük önem taşıyor. Aynı zamanda devletlerin ekonomileri değiştirebilmelerini sağlıyor. vatandaşlar kamu hizmetlerine evlerinden, çalışanlar işyerlerinden erişebiliyorlar. Yüksek hızlı omurga ve yüksek hızlı yerel erişim her durumda tek bir çözüm sağlıyor.

Belçika'da bulunan FedMAN buna çok güzel bir örnek oluşturuyor. FedMAN yüksek hızlı iletişimi çalışanlara ve vatandaşlara sunuyor. Yine Almanya Hamburg'da bulunan e-devlet ağı bu hizmetleri sunuyor. Dubai Internet City, sunduğu bilgi teknolojilri altyapısı, sofistike IP telefon sistemi ile küresel yatırımı çekmenin iyi bir örneğini oluşturuyor.

Vatandaşlar ve çalışanlar için devlet portalları

Vatandaşların kamu hizmetlerine erişebilmelerini sağlayan çok noktalı ölçeklenebilir portal, yönetimlerin hedeflerine daha etkili bir şekilde ulaşabilmelerini sağlıyor. Çalışan portalı ise çalışanların belirli durumları ve gelişmeleri izleyebilmelerini, işbirliği yapabilmelerini sağlıyor. Cisco'nun kurulmasında yardım ettiği www.belgium.be portalı, farklı portalların ve Web sitelerinin bir araya getirilmesini sağlıyor. Yetkilendirme mekanizmaları kullanılarak online işlemlerin yapılması ve farklı kullanıcı seviyeleri oluşturulabilmesi mümkün kılınıyor.

Demokratik süreçlere katılımı destekleme

Birçok ülkede vatandaşların seçimlere giderek katılımlarının azalmasından endişe duyuluyor. Katılımın azalması politik kararların desteklenmesi açısından bir eksiklik oluşturuyor ve vergilere karşı bir direnç doğuruyor. Elektronik oy verme, online danışmalar gibi İnternet teknolojileri kullanılarak katılımın yükseltilmesi mümkündür.

E-Eğitim

Kamu sektöründe İnternet'in en kullanışlı olduğu alanlardan birisi eğitimdir. Eğitim ihtiyaç duyulan yerlere götürülebilir ve mesafe engelleri ortadan kaldırılabilir. Çalışanlar İnternet üzerinden eğitilerek maliyetler azaltılabilir. Bu tarz bir eğitim ayrıca etkili bir şekilde izlenebilir ve yönetilebilir.

E-payments

Vergiler gibi devlete yapılan ödemeler ve devletin vatandaşa yaptığı ödemeler bilgi teknolojileri kullanılarak yapılabilir. Elektronik transferler geleneksel transferlere göre yüzde 10 daha ucuzdur. Ekstra maliyetlere gerek kalmadan esnek ödeme seçenekleri de geliştirilebilir.

Güvenlik ve Gizlilik

Cisco'nun stratejisi güvenliği ağa ve diğer ürünlerine sıkıca entegre etmektir.Cisco yerel yönetimlere güvenli IP iletişimlerine hızlı ve basit bir şekilde geçme avantajını sunar.

Kamu Güvenliği

İnternet teknolojisi kamu alanlarındaki kameralar ve otomatik kontrol merkezleri ile çalışanların ve varlıkların güvenliğini artırır. Böylece daha ucuza izleme ve güvenlik sunar. Polis ve diğer güvenlik çalışanları izlemeden çok diğer alanlarda hizmet verebilirler.

eAvrupa 2005

Yukarıda bahsedilen sorunların birçoğu Europian Union 2005 aksyin planında yer alıyor. EU 2005 hakkında ayrıntılı bilgiyi http://europa.eu.int/information_society/eeurope/news_library/eeurope2005/index_en.htm adresinden alabilirsiniz.