Guest

Savunma - Kamu Sektörü

Savunma Bölümüne Hoş Geldiniz

Günümüzün savunma bakanlıkları azalan kaynaklar, yeni girişimler (hızlı reaksiyon gibi), değişen tehditler ve bütçe baskıları gibi zorlukları yanıtlamak zorunda kalıyor. Miktarı azalmayan mallardan biri ise bilgi. Savunma kuruluşunun hızla ve yerinde yanıt verebilmesi için, bu sınır tanımayan bilgi artışını kontrol edebilmek üzere dijital bilgi akışını düzenlemesi gerekecektir. Etkili ağların kurulmasının bu noktadaki işlevi açık. Ancak ek taktik önemdeki verilere gereksinim duyan ön cephe personelinin talepleri arttıkça komuta merkezi düzeyinde yaşanan zorlanma dikkate değer bir hal alıyor.

Genel bir zorunluluk olan bütçe tasarruflarının Savunma tedariki alanında sürdürülmesi gerekiyor. Savunma kuruluşları askeri gereksinimler doğrultusunda satınalma yapmak zorundalar ve ticari kuruluşlar bu tedarik giderlerinin azaltılmasında, fiyatların aşağıya çekilmesinde ve zamanında teslim konusunda E-ticaretin gücünü kanıtlıyorlar