Guest

Üretim

Üretim

Ağ, Bağlantılı Değer Zincirini Ortaya Çıkarıyor

Günümüz ekonomisindeki pazar koşulları, üreticiler açısından eşi görülmemiş bir hızla değişmektedir. Her ölçekten şirket artan global rekabet, daha hızlı ürün döngüleri, talepteki hızlı değişiklikler ve azalan sermaye erişimiyle mücadele ediyor. Bu eğilimleri başarılı bir şekilde ele almak için değer zincirinin tüm parçalarını akıllıca birleştiren çözümlere ihtiyaç duyarsınız, böylelikle her departman, çalışan, iş ortağı ve müşteriyle hızla ve kolayca bilgileri paylaşabilirsiniz.

Cisco Smart+Bağlantılı Üretim çözümleri, aşağıdakileri sunarak üreticiler açısından rekabet koşullarını temelinden değiştirir:

  • Akıllı, zamanında bilgi akışı ve ilgili bağlamda işbirliği olanakları
  • Sürekli yenilik
  • Farklılaştırılmış bir müşteri deneyimi
  • Tedarik zinciri çevikliği
  • Operasyon mükemmelliği

> Daha Fazla Bilgi(İngilizce PDF - 1,2 MB)

Üretim Sınırlarını Kaldırma

Cisco Sınırsız Ağlar, üreticilerin daha hızlı yanıt vermelerine ve müşteri odaklı olmalarına yardımcı olur.
> Ayrıntıları Öğrenin

Çözüm Portföyleri

Üretim Pazarları

Operasyon Mükemmelliği
Erişimi, görünürlüğü ve veri entegrasyonunu güvenli olarak tüm tedarik zincirinize yayın.

Tedarik Zinciri

Tedarik Zinciri Çevikliği
Bilgiye dayalı kararların verilmesine yardımcı olmak için tedarik zincirinizde daha fazla görünürlük elde edin.

Sürekli Yenilik

Sürekli Yenilik
Pazar taleplerini karşılamak ve proje başarısını artırmak için tedarikçilere, iş ortaklarına ve müşterilere bağlanıp onlarla işbirliği yapın.

Müşteri İlişkileri

Müşteri İlişkileri
Müşteri siparişlerine, sorunlarına ve taleplerine yanıt verme becerilerini geliştirerek tutarlı ve üstün bir hizmet sunun.

 

Sunulan İçerik

General Motors, Yatırımın Geri Dönüşünü Artırıyor
General Motors'un %166'lık bir Yatırım Geri Dönüşü sağlamak için global üretim operasyonlarını nasıl standartlaştırdığını öğrenin. (İngilizce PDF - 963 KB)

Uzaktan Erişim Gösterimi
Uzaktan Erişimin üretim ortamı sorunlarında nasıl daha hızlı çözüm sağladığını öğrenin. (İngilizce Video - 4:46 dk.)

Günümüz Piyasasında Başarılı Olma
Üreticilerin zorlu koşullarda ayakta kalıp başarılı olmaları için beş temel strateji vardır. (İngilizce PDF - 155 KB)

Hareket Halinde Üretme
Çalışma alanlarını yüksek performanslı kablosuz ağlarla birbirine bağlayarak işbirliğinin dönüştürücü gücünü açığa çıkarın.

Cisco/Rockwell Ortak Web Yayını
Üretim ortamında verimlilik elde edin. Üretim açısından en iyi BT uygulamalarını öğrenin.

Yardım