Hesabınız var mı?

 •   Kişiselleştirilmiş içerik
 •   Ürünleriniz ve destek

Hesap oluşturmanız mı gerekiyor?

Bir hesap oluşturun

Küresel Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

1. Amaç

Cisco; Çalışanlarının, Müşterilerinin, İş Ortaklarının ve diğer tanımlanabilir bireylerin Kişisel Verilerinin gizliliğini koruma taahhüdünde bulunmaktadır. Bu nedenle Cisco, kişisel verilerin toplanması, kullanılması, ifşa edilmesi, saklanması, korunması, erişilmesi, aktarılması veya başka bir şekilde işlenmesi için yüksek standartlar oluşturmak ve sürdürmek üzere küresel bir veri koruma ve gizlilik programı uygulamıştır. Küresel Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası, veri koruma ve gizlilik programının temelidir ve kişisel verilerin dünyanın herhangi bir yerinde işlenirken Cisco tarafından benimsenen yaklaşımı tanımlar.

2. Kapsam

Cisco ve bağlı kuruluşlarındaki tüm çalışanlar, yükleniciler, danışmanlar, geçici ve diğer çalışanlar, geçerli Cisco kaynaklarına erişebilecek üçüncü taraflara bağlı tüm personel ve Cisco’nun içerisinde veya dışarısında barındırılan bulut tabanlı servisler de dahil olmak üzere bu politikaya uymalıdır.

İşbu Küresel Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası, ister elektronik ister manuel yollarla olsun (örn. basılı kopya, kağıt veya analog formda) Cisco’nun Kişisel Veri işlemesi için küresel olarak geçerlidir. Tüm Cisco kuruluşları ve Cisco Çalışanları işbu Küresel Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasına uymalıdır.

Özellikle İK Kişisel Verileri ve İşletme Kişisel Verileri konusunda işbu Küresel Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Cisco’nun Küresel İK Verilerinin Korunması Politikası ve Cisco’nun İşletme Kişisel Verilerinin Korunması ve Gizlilik Politikası ile desteklenmektedir. Bu iç politika belgeleri, işbu Küresel Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasının sırasıyla İK Kişisel Verileri ve İşletme Kişisel Verileri için nasıl geçerli olduğunu daha ayrıntılı olarak açıklar ve Kişisel Verilerin doğru şekilde ele alınması için Cisco çalışanlarına rehberlik sağlar.

İşbu Politika, Cisco tarafından oluşturulan, toplanan, işlenen, kullanılan, paylaşılan veya imha edilen Kişisel Veriler için geçerlidir.

3. Politika Beyan(lar)ı

3.1 Kişisel Verilerin İşlenmesi için Yeterli Koruma Önlemleri

Küresel İK Verilerinin Korunması Politikası ve İşletme Kişisel Verilerinin Korunması ve Gizlilik Politikası ile bağlantılı olarak işbu Küresel Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası ayrıca Cisco'ya emanet edilen ve bu tür koruma gerektiren ülkelerden aktarılan Kişisel Verilerin işlenmesi için yeterli koruma önlemleri sağlamayı amaçlamaktadır. Bu, Cisco'nun Kişisel Verileri, kendi iç işletme süreçlerini desteklemek veya hizmet ve ürün işlevselliğine olanak sağlamak için dünya genelinde ihtiyaç duyduğu her yerde aktarmasını sağlamaktır. Bunu yapmak için Küresel İK Verilerinin Korunması Politikası, AEA İK Verilerinin Korunması Politikası ve İşletme Kişisel Verilerinin Korunması ve Gizlilik Politikasının her biri Avrupa Veri Koruma Yasası, Amerika, APEC ve diğer ülkelerin veya bölgelerin veri koruma yasasının veya gereksinimlerinin farklı ve uygulanabilir olduğu durumlarda bazı ek yükümlülükleri ve yasal hakları açıklar.

3.2 Yürürlükteki Yasa ile Uyumluluk

Cisco, dünya çapında geçerli yerel veri koruma yasalarına ve gereksinimlerine uymalıdır.

Geçerli veri koruma yasalarının Kişisel Veriler için işbu Küresel Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasında belirtilenlerden daha yüksek bir koruma standardı gerektirmesi durumunda, geçerli veri koruma yasasının gerekleri geçerli olacaktır. Geçerli veri koruma yasalarının Kişisel Veriler için işbu Küresel Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasında belirtilenlerden daha düşük bir koruma standardı gerektirmesi durumunda, işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasının gerekleri geçerli olacaktır.

Cisco çalışanları yürürlükteki yasaların Cisco'nun Küresel Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engellediğine inanmak için bir nedene sahip olduklarında, Küresel Gizlilik Ofisini derhal bilgilendireceklerdir - privacy@cisco.com ve/veya Cisco Hukuk Departmanı – generalcounsel@cisco.com. Yürürlükteki yasalarla ve işbu Küresel Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası arasında bir çelişki olduğunda, Baş Gizlilik Görevlisi ve Cisco Hukuk Departmanı, bu tür bir çatışmayı çözmek için hangi eylemde bulunacağına dair sorumlu bir karar vermeli ve şüphe durumunda ilgili düzenleyici otoriteye danışmalıdır.

3.3 Gizlilik İlkeleri

Aşağıda, Cisco'nun Kişisel Verileri toplamaya, kullanmaya, ifşa etmeye, saklamaya, güvenceye almaya, erişmeye, aktarmaya veya başka bir şekilde işlemeye yönelik uygulamalarının temelini oluşturan üst düzey ilkeler ortaya konmaktadır.

 • Adalet

 • Cisco, Kişisel Verileri yasal, adil ve şeffaf bir şekilde işleyecektir.r.

 • Amaç Sınırlaması

 • Cisco, Kişisel Verileri yalnızca belirli, açık ve meşru amaç(lar) için toplayacaktır. Cisco, bireyin iznini almadıkça veya işleme yasalarca izin verilmediği sürece sonraki işlemlerin bu amaçlarla uyumlu olması gerekir.

 • Ölçülülük

 • Cisco, yalnızca işlendiği amaç(lar) için yeterli, uygun ve aşırı olmayan Kişisel Verileri işleyecektir.

 • Veri Doğruluğu

 • Cisco, Kişisel Verileri işlendiği amaç(lar) için makul olarak gerekli olduğu şekilde doğru, eksiksiz ve güncel tutmalıdır.

 • Veri Saklama

 • Cisco, Kişisel Verileri, Kişisel Verilerin elde edildikleri amaç veya amaçlarının yerine getirilmesi ya da diğer izin verilen amaç(lar) için kişisel olarak tanımlanabilen bir formda gerektiğinden uzun süre tutmayacaktır.

 • Veri Güvenliği

 • Cisco, Kişisel Verileri kazaen veya yasa dışı imha, kazayla kaybedilme, değiştirme, yetkisiz ifşa, kullanım veya erişime karşı korumak için uygun ve makul teknik ve kurumsal önlemleri uygulayacaktır. Cisco, olması durumunda, Cisco adına sözleşme gerektiren Kişisel Verileri işleyen üçüncü şahıslara aşağıdakileri bildirmelidir: (a) sadece Cisco’nun işlem amaçlarına uygun olan amaçlar için işlemek ve (b) Kişisel Verileri korumak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri uygulamak.

 • Bireysel Haklar

 • Cisco, Kişisel Verileri geçerli veri koruma yasaları uyarınca bireylerin haklarına saygı gösterecek şekilde işleyecektir.

 • Hesap Verme Sorumluluğu

 • Cisco, Kişisel Verilerin işlenmesinin işbu Küresel Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası ve yürürlükteki veri koruma yasalarına uygun olduğunu göstermesini sağlamak için gerekli politikaları, süreçleri, kontrolleri ve diğer önlemleri uygulayacaktır.

3.4 İşbu Politikanın Güncellemeleri

Cisco, işbu Küresel Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası dahil olmak üzere veri koruma uygulamalarını, politikalarını ve prosedürlerini zaman zaman gözden geçirebilir. Önemli değişiklikler yapıldığı takdirde Cisco aşağıdakileri uygular:

 • Tüm Cisco kuruluşlarını, Cisco Çalışanlarını, İş Ortaklarını ve değişikliklerden etkilenen diğer veri sahiplerinin bilgilendirmek için makul adımlar atar ve
 • ilgili web sitelerinde hem dahili hem de harici olarak yapılan değişikliklere ilişkin uygun bildirimler yayınlar.

4. Politika Uyumluluğu

Cisco, işbu Küresel Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasının tüm Cisco Çalışanları tarafından gözlemlenmesini sağlama taahhüdünde bulunur. Cisco Çalışanları işbu Küresel Politikaya uymak zorundadır. Politika uyumluluk gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

4.1 Uyumluluğun Geçerlilik Tarihi

İşbu politika onaylandıktan sonra geçerlidir.

4.2 Uyumluluk Ölçümü

İşbu Küresel Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası ile uyumluluk, politika sahibine/sahiplerine mevcut iş araçlarının raporları, iç ve dış denetimler, öz değerlendirme ve/veya geri bildirim dahil olmak üzere çeşitli yollarla doğrulanmaktadır. Cisco, işbu politikaya olan uyumluluğu sürekli olarak izleyecektir. Cisco, işbu Küresel Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasının yürürlükteki veri koruma yasalarına uymaya ve bunlara uyulmaya devam edildiğini periyodik olarak doğrulayacaktır.

4.3 Uyumluluk İstisnaları

İşbu Küresel Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir istisna, Baş Gizlilik Görevlisi ve Cisco Hukuk Departmanının yazılı onayını gerektirir.

İstisnaların tüm kayıtları, bireyin dizüstü bilgisayarında değil, Cisco Kayıtlarının Yönetim Sürecine göre arşivlenmelidir.

4.4 Uyumsuzluk

Cisco politikalarıyla uyumluluk gereklidir. Süreç, sistem veya verileri atlayarak veya bilerek manipüle ederek belirtilen politikanın/sürecin atlatılması girişimleri dahil olmak üzere, işbu Politika ile ilgili sapmalar veya uyumsuzluklar, yerel yasaların izin verdiği şekilde, fesih dahil olmak üzere disiplin cezaları ile sonuçlanabilir.

Bazı ülkelerde, Kişisel Verileri korumak için tasarlanan yönetmelik ihlalleri idari yaptırımlar, cezalar, tazminat talepleri veya ihtiyati tedbir kararı ve/veya diğer hukuki ya da cezai kovuşturma ve tazminatlarla sonuçlanabilir.

5. İlgili Politikalar ve Süreçler

Cisco Çevrimiçi Gizlilik Beyanı

Cisco İş Davranış Kuralları

6. Destekleyici Belgeler

Cisco Küresel İK Verilerinin Korunması Politikası

Cisco Küresel Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

7. Tanımlar

İşbu belgede aşağıdaki terimler ve tanımlar kullanılmıştır:

Cisco Cisco Systems, Inc. ve dünya çapındaki bağlı kuruluşları.
Kişisel Veriler Tanımlanmış veya tanımlanabilir gerçek kişiyle (“veri sahibi”) ilgili herhangi bir bilgi; tanımlanabilir bir gerçek kişi, doğrudan veya dolaylı olarak bir isim, kimlik numarası, konum bilgisi, çevrimiçi bir tanımlayıcı veya söz konusu gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliği gibi bir ya da daha fazla özelliğiyle tanımlanabilen kişidir.
İK Kişisel Verileri Cisco'nun bir istihdam bağlamında işlediği Kişisel Veriler.
İşletme Kişisel Verileri Cisco tarafından İK Verisi olmayan bir iş bağlamında işlenen Kişisel Veriler.
Avrupa Veri Koruma Yasası AB Veri Koruma Direktifi 95/46/AT ve Gizlilik, Elektronik İletişim Direktifi 2002/58/AT ve bir AEA ülkesinde kendilerine bağlayıcı yasal bir etki sağlayan tüm yasa ve yönetmelikler, Genel Veri Koruma Mevzuatı (2016/679) dahil olmak üzere, herhangi bir ardıl veya yedek mevzuat ve yönetmelik ile birlikte.
Cisco Çalışanı Çalışanlar, yükleniciler, danışmanlar ve stajyerler dahil, ödeme karşılığında Cisco'ya kişisel hizmetler sunan kişi.
AEA Avrupa Ekonomi Alanı
APEİ Asya Pasifik Ekonomik İş Birliği

Sorry, no results matched your search criteria(s). Please try again.