Guest

Bulut trafiği veri merkezlerinde toplanacak

Cisco Küresel Bulut Endeksi'ne göre, bulut trafiği 2017 yılına kadar dört kattan fazla artacak ve küresel veri merkezi trafiğinin üçte ikisinden daha fazlasını temsil edecek

LinkedInGoogle+
Paylaş:

Bu yıl üçüncüsü açıklanan Cisco Küresel Bulut Endeksi (2012-2017), 2012 yılında 1,2 zetabit olan veri merkezi trafiğinin en hızlı büyüyen bileşeni olan küresel bulut trafiğinin 2017 yılında 4,5 katına, yani 5,3 zetabite ulaşacağını ortaya koydu.

Cisco ayrıca, 2017’ye kadar küresel veri merkezi trafiğinin üç katı büyüyerek 7,7 zetabite ulaşacağına dair öngörülerini de paylaştı. Bir zetabit, bir milyar terabite eşit. Bu durumda 7,7 zerabit:

 • 107 trilyon saat müzik akışı: 2017 yılında dünya nüfusu için yaklaşık 1,5 yıllık kesintisiz müzik yayınına,
 • 19 trilyon saat web konferansı: 2017 yılı dünya işgücünün günlük yaklaşık 14 saatlik web konferansına,
 • 8 trilyon saat çevrimiçi HD video akışı – 2017 yılında dünya nüfusunun günde yaklaşık 2,5 saat HD video akışına eşit.

Veri merkezi trafiğinin büyük çoğunluğu son kullanıcılar tarafından değil, veri merkezleri ve bulut uygulamaları ile oluşturulan ve gözle görülmeyen sanal işlemler tarafından yaratılıyor. Cisco, 2012-2017 yılları arasında veri merkezi trafiğinin yaklaşık yüzde 76’sının veri merkezi içinde kalacağını ve depolama, üretim ve geliştirme verilerinden oluşacağını tahmin ediyor. Veri merkezi trafiğinin yüzde 7’si ise veri akışı ve yazılım-sistem güncellemelerinden oluşacak. Kalan yüzde 17’lik veri merkezi trafiği ise web, e-posta ve video için buluta erişen son kullanıcı tarafından yaratılacak.

Bölgesel olarak bakıldığında Cisco Küresel Bulut Endeksi 2017 yılı itibari ile Orta Doğu ve Afrika’nın en hızlı bulut trafiği büyüme oranına sahip olacağını ön görüyor. En fazla bulut işlemini gerçekleştiren bölge olacağı tahmin edilen Pasifik Asya’yı ise Doğu Avrupa takip ediyor.

Endeks için 40 Terabitlik Trafik, 90 Milyon’dan Fazla Ağ Testi Analiz Edildi

Cisco Küresel Bulut Endeksi (2012-2017), küresel veri merkezi ve bulut tabanlı internet protokolü (IP) trafik artışını ve eğilimleri tahmin etmek için geliştirildi. Geçmiş yıllarda farklı küresel veri merkezlerinden alınan 40 terabitlik trafik verisini de içeren birçok birincil ve ikincil kaynağın analizi ve modellemesi ile oluşturulan Endeksin analizi sırasında 2 yılda 90 milyondan fazla ağ testi sonuçları ve üçüncü parti pazar araştırma raporları kullanıldı. Endeks, var olan ağ trafiği çalışmalarına tamamlayıcı bir kaynak olarak hizmet ediyor ve veri merkezi ve bulut mimarilerini etkileyen trendlere görünürlük kazandırıyor. Endeks aynı zamanda iş yükünün geleneksel veri merkezlerinden daha sanal bulut hizmetlerine geçişini gösteren bir “iş yükü geçişi” tahmini de içeriyor.

Cisco Küresel Bulut Endeksi ayrıca Bölgesel Buluta Hazırlık Detayları’nı içeren bir eke sahip. Bu ek, iş ve son kullanıcı bulut bilişim uygulamalarını ve hizmetlerini desteklemek için yaklaşık 150 ülkeyi içeren her bölgenin sabit ve mobil ağ yeterliğini inceliyor. Türkiye, 2012 itibariyle sabit şebekelerde ileri bulut uygulamalarına hazır. Türkiye’deki sabit hatların ortalama veri indirme (download) hızı 5,469 kbps, ortalama veri yükleme hızı (upload) ise 1,508 kbps. Mobil şebeke ise orta seviyede bulut uygulamalarını taşıyacak durumda: Ortalama download hızı 5,817 kbps, upload hızı 2,265 kbps. Sabit şebekelerdeki ortalama gecikme süresi (latency) 52 ms iken bu süre mobil şebekelerde 107 ms.

Küresel Bulut Trafiği Artışına Genel Bakış:

 • Küresel veri merkezi trafik artışı 2017 yılı itibari ile 3 katına çıkacak. Cisco, küresel veri merkezi trafiğinin 2012’den 2017’ye kadar 2,6 zetabitten yıllık 7,7 zetabite çıkacağını öngörüyor.
 • Küresel bulut trafiği tüm küresel veri merkezi trafiğinden daha hızlı büyüyecek. Küresel veri merkezi trafiği 2012’den 2017’ye kadar 3 katına çıkarken küresel bulut trafiği aynı süreçte 4,5 kat büyüyecek.
 • Küresel bulut trafiği küresel veri merkezi trafiğinin üçte ikisinden daha fazlasını kapsayacak. Küresel olarak bulut trafiği toplam veri merkezi trafiğinin 2012’deki yüzde 46’sından 2017’de yüzde 69’una çıkacak.
 • İş yükü geçişi: 2012’den 2017’ye kadar veri merkezi iş yükü 2,3 kat, bulut iş yükü 3,7 kat artacak. 2012 yılında iş yükünün yüzde 39’u buluttan geçerken yüzde 61’i geleneksel veri merkezlerinde işlem gördü.
  • 2014, iş yükünün çoğunluğunun buluta geçtiği ilk yıl olacak. Tüm iş yükünün yüzde 51’i bulut içinden geçecek.
  • 2017 yılı itibari ile tüm iş yükünün yüzde 63’ü bulut içinden geçecek.
 • Bölgesel bulut trafiği: 2012’den 2017’ye kadar Ortadoğu ve Afrika, bulut trafiğinin en hızlı büyüdüğü bölgeler olacak.

Bulutun Türkiye’de son yıllarda önemli bir bilişim gündemi olduğunun altını çizen Cisco Türkiye Veri Merkezi ve Sanallaştırma Teknolojileri Müdürü Baran Karakurt, Türkiye’de müşteriler ve iş ortakları ile işbirliği yaparak bulut stratejilerini ve uygulamalarını geliştirmeye yardımcı olduklarını ve bulut güvenliğine de odaklandıklarını ifade etti. Karakurt, “Bilişim teknolojileri ve servislerinin Türkiye’deki hızlı yükselişi, bulut yazılımları ve mobil uygulamalarına da beraberinde getiriyor. Bulut teknolojileri yenilenme döngülerine ihtiyaç duysa da, şirketlerin birçoğu gelişimlerini hızlandırmak ve vizyonlarını yeni trendlere göre güncellemek için yeterliliklerini hızla arttırıyorlar. Bulut yazılımları sayesinde iş verimi artıyor, kamu ve iş dünyası projelerden daha fazla gelir artışı ve tasarruf sağlıyor. Bazı verilerin ülke içinde kalması gerekliliği bulut hizmetlerinin gelişimini kısıtlayan tek sınırlama olarak algılanabilir. Bu sınırlama Türk şirketlerinin en rekabetçi fiyatlardan ve servislerden yararlanmalarına engel olabilir. Sektör olarak bu konuda da alternatif çözümler yaratmaya çalışıyoruz.

Yardım