Guest

Büyük Veri: Büyük Potansiyel, Büyük Öncelik

Cisco’nun gerçekleştirdiği araştırmada Türk BT Müdürlerinin yüzde 66’sı önümüzdeki 5 yıl içinde büyük verinin şirketleri için stratejik bir öncelik olacağını söyledi

LinkedInGoogle+
Paylaş:

İSTANBUL, Türkiye – 15 Mayıs, 2013 – Geleneksel bilgi kaynaklarının yanı sıra akıllı telefonlar, alıcılar, kameralar ve internete bağlı diğer cihazlar her gün muazzam miktarda veri oluşturuyor. Bu “veri çığı”, analistler için bir altın madeni haline geliyor. Ancak Cisco’nun BT çalışanları ile gerçekleştirdiği çalışma, henüz işletmelerin bu veri içinden kendileri için stratejik değere sahip bilgiyi ayrıştırmadığını gösteriyor.

Türkiye dahil 18 ülkede bilişim profesyonellerine yöneltilen sorulara alınan yanıtlarla ortaya çıkan, Cisco® Connected World Technology Report (CCWTR); Big Data ( büyük veri) projelerine bilişimin ne kadar hazır olduğu, teknoloji boşlukları, projelerin zorlukları ve stratejik değerini araştırmak için gerçekleştirildi.

Rapor birçok şirketin verileri toplamasına, saklamasına ve analiz etmesine rağmen büyük verinin işle ilgili ve teknik zorlukları ile mücadele etmek zorunda kalıyor. Örneğin, ankete katılanların yüzde 60’ı büyük verinin rekabetçiliklerini artırmalarına yardımcı olacağına ve karar süreçlerini iyileştireceğine inanıyor. Ancak Türkiye’de verilerinden stratejik bir değer elde edenlerin oranı sadece yüzde 34.

Big Data Chapter of the Cisco Connected World Technology Report (CCWTR) “Büyük Veri” Bulguları

Büyük Veri, Büyük Potansiyel, Büyük Öncelik

 • BT yöneticilerinin tüm dünyada üçte ikisinden fazlası, Türkiye’de ise yüzde 66’sı büyük verinin bu yıl ve önümüzdeki beş sene boyunca stratejik bir öncelik olacağını düşünüyor. Dünyada en yüksek yüzdeye sahip ülkeler Arjantin (yüzde 89), Çin (yüzde 86) ve Hindistan (yüzde 83)
 • Ne yapmak gerekiyor? : Türkiye’de ve dünyada katılımcıların üçte biri bir büyük veri çözümüne sahip olmasına rağmen bu veriden faydalanmak için bir stratejik plana ihtiyaç duyuyor.

BT Etkisi

Büyük veri BT birimlerinin rolünü genişletiyor: Daha fazla strateji, daha fazla iş birliği

Büyük veri BT’nin daha fazla katma değer sağlaması ve farklı iş süreçleri ile daha güçlü ilişkiler kurması için bir fırsat olarak ortaya çıkıyor. Büyük veri projeleri BT birimlerinin içinde bulundukları şirket ile daha stratejik bir işbirliği yapabilmelerine yardımcı olabiliyor.

 • Bekleneceği gibi Türkiye’deki bilişim profesyonellerinin yüzde 84’ü ( dünyada yüzde 73) şirketlerinin büyük veri stratejisini kendi birimlerinin yöneteceğini belirtiyor. Katılımcılar ayrıca finans, Ar-Ge, operasyon, mühendislik, satış ve pazarlama birimlerinin büyük veri projelerini BT departmanları ile birlikte yürüteceğini ifade ediyor.

Büyük Veri ve BT İstihdamı

Bir çok şirket büyük veri projelerinin birden çok iş kolunun sürece dahil edilmesini ve yeni bir seviyede şirket içi iş birlikleri gerektirdiğinin farkında. Büyük veri çözümleri için teknoloji kadar, verinin tam potansiyelini gözünde canlandırabilecek özel yetkinliklere ve yaratıcılığa sahip çalışanlar da önemli. Daha fazla bilişim profesyonelinin bu özel alanda eğitilmesi gerekliliği ortaya çıkıyor. Örneğin ham veriyi bilgiye dönüştüren, aldıkları bilgiyi yaratıcı ve görsel bir biçimde aktarabilen, iş stratejileri önerebilen “ veri bilimciler” gibi.

 • Türkiye’de BT yöneticilerinin yüzde 80’i büyük veri projelerinin BT istihdamı üzerinde biraz ya da çok etkisi olacağına inanıyor. Dünya ortalaması da yüzde 80.

Büyük Verinin BT Yatırımlarını Teşvik Etmesi Bekleniyor

 • Türkiye’de ve dünyada BT katılımcılarının yarısından fazlası teknoloji, personel ve uzmanlık ihtiyaçlarına göre büyük veri ile şirketlerinin BT bütçelerinin artacağını düşünüyor.
 • Türkiye’de katılımcıların yüzde 43’ü büyük veri projelerinin tümü ya da bazılarının bulut bilişim kapasitesi gerektireceğini düşünüyor. Bu oran dünya ortalaması ile kıyaslandığında oldukça düşük bir yüzde olarak göze çarpıyor. Örneğin Çin’de bu oran yüzde 78, Hindistan’da ise yüzde 76.
 • Türkiye’de BT yöneticilerinin yarısı dünya ortalamasına paralel olarak önümüzdeki iki sene içinde şirket ağ yükünün iki, yüzde 27’si ise üç katına çıkacağını tahmin ediyor.
 • Ankete katılanların Türkiye’de yüzde 53’ü (dünyada yüzde 41’i) ağ trafiğinde hızlı bir artışa hazır olduğunu söylüyor.
 • Türkiye’deki katılımcıların yüzde 19’u önümüzdeki iki sene içinde daha iyi BT politikaları ve güvenlik önlemlerine ihtiyacı olacağını söylerken, yüzde 20’si daha fazla bant genişliğine ihtiyaç duyacağını belirtiyor.

Büyük Veri Yolunda Engeller

BT yöneticileri büyük veri çözümlerini uygulama yönünde farklı engellerle karşılaştıklarını belirtiyorlar. Listenin başında güvenlik var. Güvenlik sorununu bütçe ve personel takip ediyor.

 • Türkiye’de ilk üç sorun: veri güvenliği (yüzde 28), bütçe eksikliği (yüzde 20) ve personel eksikliği (yüzde 17)
 • Dünyada katılımcıların dörtte birinden fazlası (yüzde 27) veri güvenliği ve risk yönetiminin en büyük endişeleri olduğunu belirtiyor. Katılımcılara göre verinin hacmi, veriye farklı erişim yolları ve güvenlik bütçelerindeki eksiklik, büyük veri projelerinin önündeki engellerin başında geliyor.
 • Dünyaya bakıldığında güvenlik endişesinin en fazla olduğu ülkeler Çin (yüzde 45), Hindistan (yüzde 41), Amerika (yüzde 36) ve Brezilya (yüzde 33)

Hareket Halindeki Veri (Data in Motion): yeni veri kaynağı yeni fırsatlar yaratıyor

Oldukça önem taşıyan fakat yeterince faydalanılmayan veri ise cihazlar, sensörler ve video tarafından yaratılan gerçek zamanlı, işlemeye uygun veri. Çoğunlukla eş zamanlı etkileşim içinde olunduğunda en fazla değeri sağlayan bu veriye Cisco: Hareket Halindeki Veri (Data in Motion) adını veriyor. Ağ, bir kişinin cihazının lokasyonu, kimliği ve varlığı (“uygun” olup olmadığı) ile ilgili faydalı ve ilgili veriyi sağlayabiliyor. Fabrika otomasyonunda cihazdan cihaza iletişim Hareket Halindeki Verinin süreçleri iyileştirme açısından çok faydalı olabileceği iyi bir örnek teşkil ediyor. Cisco Görsel Ağ Endeksi 2012-2017 Global Mobil Veri Trafik Tahmini’ne göre 2017 yılı itibari ile dünyada 1.7 milyar cihazdan cihaza bağlantı olacak.

 • Türk katılımcıların yüzde 70’i (global eğilim yüzde 73) dijital sensörler, akıllı sayaçlar, video ve diğer geleneksel olmayan “akıllı cihazları” büyük veri planlamalarına dahil etmeyi planlıyor.
 • Uygulamada henüz yolun başındayız: Türkiye’de BT profesyonellerinin sadece yüzde 22’si (dünya ortalaması yüzde 33) bu yeni veri kaynaklarından faydalanmak için bir plana sahip.

Veri Akını: Tüm bu veri nereden geliyor?

Bugün yapısal olan ve olmayan birçok veri toplanıyor ve/veya kullanılıyor.

 • Türkiye’deki anket katılımcıları şirketleri için en yaygın veri kaynaklarını aşağıdaki şekilde belirttiler:
  • Yüzde 83 güncel veriyi topluyor.
  • Yüzde 43 geçmiş verileri toplamış.
  • Yüzde 40 monitör ve sensörlerden gelen verileri toplamış.
  • Yüzde 27 kullanılmakta olan gerçek zamanlı veriden faydalanıyor ve sonra veriyi saklamıyor. Gerçek zamanlı veriden faydalanma oranı en yüksek olan ülkeler: Hindistan (yüzde 62), ABD (yüzde 60) ve Arjantin (yüzde 58).
  • Yüzde 23 video gibi yapılandırılmamış veriyi topluyor.

Araştırma Hakkında:

Bu yıl üçüncüsü hazırlanan Cisco Connected World Technology Report, Cisco yönetiminde InsightExpress tarafından gerçekleştirildi. Global araştırma biri 18-30 yaşları arasında üniversite öğrencileri ve çalışanlar, diğeri farklı sektörlerden IT profesyonellerine odaklanan iki çalışmadan oluşuyor. Her bir anket 18 ülkeden 100’er kişi üzerinde gerçekleştirildi. Ankete toplamda 3.600 kişi katıldı. Katılan ülkeler: ABD, Kanada, Meksika, Brezilya, Arjantin, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Rusya, Polonya, Türkiye, Güney Afrika, Hindistan, Çin, Japonya, Güney Kore ve Avustralya.

Y Kuşağı Çalışması

2012-2013 Cisco Connected World Technology (CCWTR) Raporu'ndaki ilk çalışmaya göre tüm dünyada Y kuşağının yüzde 90'ı genellikle daha yataktan çıkmadan e-postalarını, kısa mesajlarını ve sosyal medya hesaplarını kontrol ediyorlar. Rapor Y kuşağının çevreleri ile iletişim kurmak için internet ve mobil cihaz kullanım alışkanlıklarını inceledi. Hergün akıllı telefonlar, sensörler, video kameralar, monitörler ve diğer internete bağlı cihazlar tarafından çok yüksek miktarda veri üretiliyor.

EK KAYNAKLAR

Yardım